Selekcja kandydatów do pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 861
Wyświetleń: 3724
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Selekcja kandydatów do pracy - strona 1 Selekcja kandydatów do pracy - strona 2 Selekcja kandydatów do pracy - strona 3

Fragment notatki:

SELEKCJA KANDYDATÓW DO PRACY Pojęcie selekcji kandydatów do pracy Istotą selekcji (doboru) kadr jest wybór nowego członka organizacji spośród dostępnych kandydatów. Działanie to stanowi element procesu szeroko rozumianej rekrutacji i zwykle prowadzi do wyłonienia kandydata o kwalifikacjach najbardziej przystających do wymogów określonych w profilu wymagań. Kryteria doboru Przed wyborem określonych metod selekcji warto dokładnie przeanalizować wady i zalety ich wykorzystania do wyboru pracownika na określone stanowisko pracy. O wyborze metod selekcji może decydować szereg czynników. Należą do nich: rodzaj i szczebel wakującego stanowiska, specyfika cech kandydata, które należy zidentyfikować i zmierzyć, wielkość przedsiębiorstwa,
wielkość środków przeznaczonych na dobór,
czas, w którym należy zatrudnić nowego pracownika,
kwalifikacje kadry zajmującej się selekcją,
liczba kandydatów zebranych w trakcie naboru. Etapy selekcji Proces analizy przysyłanych przez kandydatów dokumentów można rozpocząć po upływie terminu określonego w ofercie pracy. Działanie to może składać się z kilku etapów :
wysyłania potwierdzenia otrzymania dokumentów,
wstępnej oceny kandydatur,
ustalenia personaliów osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną,
sporządzenia programu prowadzenia rozmów,
zaproszenia kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną,
umieszczenia dokumentów kandydatów niezakwalifikowanych w bazie danych firmy,
poinformowania kandydatów niezakwalifikowanych o podjętej wobec nich decyzji.
Modele selekcji Zastosowanie kilku metod selekcji wymaga też wyboru jednego z trzech modeli procedur selekcyjnych: Bieg przez płotki - charakteryzuje się tym, że wynik uzyskiwany przez kandydata na każdym etapie selekcji nie może być niższy od określonego minimum. Wyniki te są rozpatrywane oddzielnie i nie wywierają na siebie wpływu. Procedura kompensacyjna - występuje wtedy, gdy o sukcesie bądź porażce kandydata decyduje uzyskana przez niego suma punktów na wszystkich etapach selekcji. Procedura hybrydowa - stanowi on połączenie dwóch omówionych modeli (biegu przez płotki i procedury kompensacyjnej). Przykładem procedury hybrydowej jest rozwiązanie polegające na tym, że pierwsza część selekcji stanowi sito pozwalające przejść przez poszczególne etapy tylko kandydatom spełniającym określone wymagania przynajmniej na minimalnym poziomie, natomiast w drugiej części na kolejnych etapach kandydaci zbierają punkty, które są sumowane - wyłonienie najlepszego kandydata spośród tych, którzy przeszli pierwszą część selekcji, jest możliwe dopiero po zakończeniu drugiej części selekcji.

(…)

… w kontakcie telefonicznym
Przygotowanie dokumentów związanych z ubieganiem się o zatrudnienie
W związku z gromadzeniem informacji niezbędnych w procesie selekcji, pracodawca może zażądać od kandydatów przedstawienia szeregu dokumentów, między innymi:
życiorysu,
listu motywacyjnego, wypełnionego kwestionariusza osobowego, świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia,
dokumentów potwierdzających posiadane…
… wystandaryzowana niż inne metody selekcji
kandydat nie zawsze sam przygotowuje dokumenty (CV i list motywacyjny)
kandydat ma większe możliwości przedstawiania nieprawdy
pracodawca może nie zrozumieć istoty zawartych w dokumentacji informacji
na tym etapie nie ma możliwości uzyskania przez pracodawcę dodatkowych informacji, więc niekiedy może zostać odrzucony wartościowy kandydat
Wady analizy dokumentacji
możliwość popełnienia błędów przez osobę analizującą dokumentację
efekt kontrastu (analiza określonego CV na tle CV analizowanego bezpośrednio wcześniej)
znaczenie kolejności zaprezentowanych informacji (efekt pierwszeństwa lub efekt świeżości)
dokumenty analizowane w dalszej kolejności mogą być analizowane mniej dokładnie
kolejne kandydatury mogą być oceniane mniej lub bardziej pobłażliwie w zależności…
…: MOTYWACJĘ KANDYDATA
- przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej
- zaangażowanie (widać, że mu zależy na pracy)
- prezentowane motywy ubiegania się o tę pracę
- oczekiwania kandydata (wynagrodzenie, świadczenia dodatkowe, rozwój zawodowy)
SYLWETKĘ KANDYDATA
- łatwość nawiązywania kontaktu
- sposób bycia (zachowania świadczące o osobowości)
- opanowanie
- pewność siebie
- mowa ciała
- znajomość zasad…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz