Wyrobisko podziemne - strona 2

Kotwie wbetonowane lub wklejone

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 791

kosztowna obudowa wyrobisk podziemnych. Umożliwia pełną mechanizację robót podziemnych i wręcz...

Naturalna nośność sklepienia

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 616

wyrobisk podziemnych. Dotyczy to nie tylko stropu, ale również całego otoczenia wyrobiska, jego ociosów...

Obudowa kołowa

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 910

tuż za obu­dową wyrobiska podziemnego. Obudowa swobodnie odkształcalna. Schematem obliczeniowym...

Obudowa stalowa. Stabilizacja górotworu

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 378

wyrobisko podziemne może pozostawać bez obudowy tymczasowej. Czasami jest to możliwe, ale tylko w niezbyt...

Pierścień oporowy. Płaszcz osłonowy

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

wyrobiska podziemnego między pierścieniem oporowym tarczy i gotowymi segmentami obudowy stałej. Tar­cza...

Pompowanie wody

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

odwodnienia wykopów lub wyrobisk podziemnych trzeba uwzglę­dnić zapas pomp sprawnych w granicach 25...

Prace przygotowawcze i kontrolne

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 490

z wykonywaniem wyrobisk podziemnych lub wykopów. Są to tereny położone u wlotów do tuneli i sztolni bądź...

Otwory strzałowe

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2205

związanego z drążeniem wyrobisk podziemnych. Cykliczność robót jest ich cechą ogólną i zwykle dotyczy...

Rozpoznanie terenu

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665

, aby uniknąć jego „ucieczkę" z wyrobiska podziemnego. W rejonach za­burzonych tektonicznie otwory powinny...