Pompowanie wody

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pompowanie wody - strona 1 Pompowanie wody - strona 2 Pompowanie wody - strona 3

Fragment notatki:

Pompowanie wody
Do pompowania wody używa się pomp ssących, ssąco-tłoczących i głębinowych za­leżnie od wysokości podnoszenia wody i ilości jej dopływu. W celu zapewnienia nie­zawodnej ciągłości odwodnienia wykopów lub wyrobisk podziemnych trzeba uwzglę­dnić zapas pomp sprawnych w granicach 25%, aby można było zapewnić natychmia­stową wymianę i naprawę pompy uszkodzonej. Praktyczny poziom podnoszenia wody w pompach ssących wynosi 8 m. Wobec tego pompa ssąco-tłocząca musi być umie­szczona w studni na poziomie nie przewyższającym 8 m nad najniższym zwierciadłem wody. Pompy głębinowe zanurza się na stałe w wodzie, co znacznie komplikuje wa­runki ich pracy i wymusza bardzo duże wymagania techniczne w czasie eksploatacji. System pobierania wody ze studni powinien zabezpieczać przed zasysaniem drobnych cząstek gruntu, aby nie naruszyć równowagi ustalonego reżimu dopływu i odprowa­dzenia wody - stabilność leja depresyjnego. Stabilizacja i zasięg leja depresyjnego -to jeden z ważniejszych elementów projektowania racjonalnego systemu odwodnienia. W systemie tym możemy sterować zasięgiem leja depresyjnego takimi zabiegami, jak:
• wykonanie jednopoziomego głębokiego ujęcia wody z równomiernym lejem de­presyjnym (rys. 10.48),
• budowa wielopoziomowej bariery zaporowej z łamanym lejem depresyjnym (rys. 10.49), • ograniczenie zasiągu leja depresyjnego poprzez wykonanie barier zaporowych z zawiesiny iłowej, zastrzyków cementowych itp. (rys. 10,50).
Szczególnym przypadkiem odwodnienia gruntów lub skał ilastych jest ich osusze­nie. W wyniku osuszenia plastyczny masyw ulega stabilizacji na skutek wzrostu spój­ności frakcji iłowych. Górotwór ze stanu plastycznego przechodzi w stan zwarty. Naj­częściej stosowanym zabiegiem osuszenia górotworu jest elektroosmoza, ale można też wykorzystać inne metody polegające na spiekaniu masywów ilastych. Osuszanie góro­tworu jest zabiegiem skutecznym, ale bardzo kosztownym, energochłonnym i może być stosowany tylko w sytuacjach wyjątkowych, najczęściej awaryjnych wymagających natychmiastowej interwencji.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz