Obudowa kołowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obudowa kołowa - strona 1 Obudowa kołowa - strona 2 Obudowa kołowa - strona 3

Fragment notatki:

Obudowa kołowa
Obudowa kołowa jest dość często wykonywana ze względów na jej dobre przysto­sowanie do różnych czynników:
• w górotworze słabym skłonnym do upłynnienia typu obudowa jest zdolna prze­nosić bardzo duże ciśnienie hydrostatyczne; w takich warunkach pracuje jako pierścień swobodnie odkształcamy,
• ze względu na dobre parametry hydrauliczne i przystosowanie do ciśnienia hydro­statycznego obudowa o przekroju kołowym znajduje powszechne zastosowanie w ci­śnieniowych tunelach hydrotechnicznych,
• w budowlach wykonywanych metodą tarczową przekrój kołowy umożliwia wpro­wadzenie powtarzalnych prefabrykatów i ułatwia sterowanie robotami drąźeniowo--montażowyrni,
• kołowy kształt obudowy sprzyja wdrażaniu konstrukcji wstępnie sprężonych, zwła­szcza systemem iniekcji środków wzmacniająco-uszczelniających górotwór tuż za obu­dową wyrobiska podziemnego.
Obudowa swobodnie odkształcalna. Schematem obliczeniowym obudowy koło­wej w ośrodku nie wywierającym odporu jest pierścień o jednostkowej długości (1 m), obciążony symetrycznie ciężarem własnym, ciśnieniem górotworu - pionowym oraz równomiernym i trójkątnym bocznym - reakcją podłoża i hydrostatycznym ciśnieniem wody. Dzięki symetrii układ jest dwukrotnie statycznie niewyznaczalny, a po wyko­rzystaniu bieguna sprężystego (rys. 7.36) umożliwia otrzymanie równań z rozdzielają­cymi się niewiadomymi:
Wartości tych runkcji zestawiono w tabeli 2 w zależności od rodzaju obciążenia. Po zsumowaniu odpowiednich sił we­wnętrznych pochodzących od oddzielnych obciążeń otrzymujemy wypadkowe momenty i siły wewnętrzne od pełnych obciążeń.
Obudowa tuneli hydrotechnicznych. Do obliczeń obudowy hydrotechnicznych tu­neli ciśnieniowych o stałym wewnętrznym ciśnieniu hydrostatycznym pw wykorzysta­my zadanie o grubościennej rurze posadowionej w ośrodku sprężystym wywołującym odpór (rys.737). Korzystając z równania równowagi zapisanego w przemieszczeniach (6.152), jego ogólnego rozwiązania (6.153) oraz naprężeń (6.154) wyznaczamy stałeś i B z warunków brzegowych ar — pw dla r - ax i ar = gt gdy r - a2, które przyjmują postać:
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz