Wydanie krytyczne

Edytor-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Terminy łacińskie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 756

utworu, jako że przekaz ten często brany jest za podstawę wydania krytycznego danego tekstu...

Historyczne istnienie i działanie Jezusa

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Ks. dr Andrzej Wańka
  • Teologia fundamentalna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1022

. Z takiego wydania krytycznego (w języku greckim) dokonuje się tłumaczeń na języki ojczyste. Istnieje...

Historia książki - papirus

  • Uniwersytet Warszawski
  • prof. UW dr hab.Jacek Puchalski
  • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 28
Wyświetleń: 742

. Część tekstów przepisywano w bibliotece, kwestia redakcji... wydania krytyczne - maksymalnie poprawnie...

Działanie cenzury-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Terminy łacińskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 637

, który przyjmujemy za podstawę wydania krytycznego. Np. wiersz Naruszewicza Głos umarłych - mamy następujący fragment...