Prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych - strona 1 Prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych - strona 2

Fragment notatki:

Prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych Art. 99 1 . Wydawcy, który jako pierwszy w sposób zgodny z prawem opublikował lub w inny sposób rozpowszechnił utwór, którego czas ochrony już wygasł, a jego egzemplarze nie były jeszcze publicznie udostępniane, przysługuje wyłączne prawo do rozporządzania tym utworem i korzystania z niego na wszystkich polach eksploatacji przez okres dwudziestu pięciu lat od daty pierwszej publikacji lub rozpowszechnienia.
Art. 99 2 . Temu, kto po upływie czasu ochrony prawa autorskiego do utworu przygotował jego wydanie krytyczne lub naukowe, niebędące utworem, przysługuje wyłączne prawo do rozporządzania takim wydaniem i korzystania z niego w zakresie, o którym mowa w art. 50 pkt 1 i 2, przez okres trzydziestu lat od daty publikacji.
Art. 99 3 . Przepisy art. 99 1  i art. 99 2  stosuje się odpowiednio do utworów i tekstów, które ze względu na czas ich powstania lub charakter nigdy nie były objęte ochroną prawa autorskiego.
Art. 99 4 . Przy wyznaczaniu czasu ochrony, o którym mowa w art. 99 1  i w art. 99 2 , stosuje się odpowiednio przepisy art. 37 i art. 39.
Art. 99 5 . 1. Przepisy ustawy stosuje się do pierwszych wydań:
1)  których wydawca ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania lub siedzibę lub
2)  których wydawca ma na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego miejsce zamieszkania lub siedzibę, lub
3)  które są chronione na podstawie umów międzynarodowych, w zakresie, w jakim ich ochrona wynika z tych umów.
2. Przepisy ustawy stosuje się do wydań naukowych i krytycznych, które:
1)  zostały dokonane przez obywatela polskiego albo osobę zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
2)  zostały ustalone po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
3)  zostały opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
4)  są chronione na podstawie umów międzynarodowych, w zakresie, w jakim ich ochrona wynika z tych umów.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz