Wyższy Urząd Górniczy - strona 2

note /search

Struktura administracji rządowej

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Administracja
Pobrań: 728
Wyświetleń: 3486

i Konsumentów -podporządkowane Prezesowi RM→ Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, Prezes Wyższego Urzędu...

Praca - omówienie

  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Ochrona zdrowia osób pracujących
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1127

Insp. Pracy -Panśtwowa Insp. Sanitarna -Urzad dozoru Technicznego -Wyższy Urząd Górniczy NAUKOWO...

Pytania z egzaminu

  • Politechnika Śląska
  • Historia i tradycje górnictwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1281

Wilhelma v Reden'a. Dyrektor Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, a później minister w rządzie pruskim...