Praca - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Praca - omówienie - strona 1 Praca - omówienie - strona 2 Praca - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Praca-wszelka działalność praktyczna wykonywana przez człowieka zgodnie z określonym zadaniem prowadzącym do celu
Praca= wysiłek fizyczny + umysłowy
Praca według WHO
Praca to każda czynność mająca na celu wytwarzanie wartości materialnych lub kulturowych poprzez zaangażowanie w niej systemu mięśniowego i nerwowego człowieka.
PRACOWNIK-osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczości umowy o pracę.
PRACODAWCA-osoba świadcząca bezpośrednio pracę na rzecz innej osoby, fizycznej lub prawnej
PODZIAŁ PRACY
-umysłowa
-fizyczna
-lekka, ciężka
-indywidualna, grupowa, zespołowa
-zawodowa, niezawodowa
WARUNKI PRACY- jest to zespół czynników występujących w środowisku pracy, wynikających z procesu produkcyjnego oraz związanych z wykorzystaniem pracy zawodowej
ŚRODOWISKO PRACY
To zespół warunków środowiska materialnego w którym odbywa się proces pracy. Na te materialne środowisko pracy składają się czynniki: -fizyczne
-chemiczne
-biologiczne
I inne występujące na obszarze miejsca pracy i na obszarze otaczającym zakład pracy.
STANOWISKO PRACY:
To miejsce stałego lub okresowego przebywania pracownika w celu prowadzenia lub śledzenia procesów produkcyjnych lub badawczych.
PRAWNA OCHRONA PRACY:
Ogół norm prawnych służących zapewnieniu pracownikowi w procesie pracy, ochrony praw pracowniczych oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
BEZPIECZEŃSTWO- brak nieakceptowanego ryzyka szkód
BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY
Ogól norm prawnych oraz środków badawczych , organizacyjnych.
powszechnie używana nazwa określająca zarówno zbiór zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, jak również osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy. W zakresie BHP znajdują się zagadnienia z zakresu ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy, psychologii pracy, technicznego bezpieczeństwa i in.
WARTOŚCI NAJWAŻNIEJSZE W ŻYCIU CZŁOWIEKA
1 szczęście rodzinne 72%
2 praca zawodowa 50
3 zachowanie dobrego zdrowia 49
4 spokój 48
5 uczciwe życie 47
6 szacunek innych ludzi 43
7 grono przyjaciół
ASPEKTY PRACY
ASPEKT FILOZOFICZNY- praca jako swoista wartość, która jest źródłem wszelkich innych wartości


(…)

… lub pracownik składają wniosek o ponowne badanie lekarskie u lekarza profilaktyka który wydał zaświadczenie

Lekarz przekazuje całość dokumentacji medycznej do WOMP-u

Właściwie terytorialny WOMP przeprowadza ponowne badanie i wydaje orzeczenie i nowe zaświadczenie
PROCEDURA ODWOŁAWCZA
Pracownik może odwołać się drugi raz do INSTYTUTU MEDYCYNY PRACY W ŁODZI tez 7 dni ma.
ZA ODWOŁANIE NIE PŁACI ANI PRACOWNIK ANI PRACODAWCA, TYLKO SAMORZAD WOJEWODZTWA ( MARSZALEK)
Kody z zaświadczenie
21-nie ma przeciwwskazań do pracy
22-niezdolny do wykonywania pracy na dotychczasowym (zleconym) stanowisku
23-utracił zdolność do wykonywania dotychczasowej pracy
32-kobiety w ciąży
35-choroba zawodowa
33-młodociani
34-podejrzenie choroby zawodowej
5 SPECJALIZACJI LEKARSKICH DO BADAN PROFILAKTYCZNYCH:
1 specjalizacja w dziedzinie medycyny pracy, medycyny przemysłowej
2 specjalizacja w dziedzinie higieny pracy
3 specjalizacja w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej
4 specjalizacja w dziedzinie medycyny kolejowej
5 specjalizacja w dziedzinie medycyny lotniczej
06-kod Lublina
FUNKCJE PRACY:
DESTRUKCYJNA
-utrata energii
-choroba zawodowa
-wypadki
-depersonalizacja (związana ze zubożeniem treści pracy poprzez automatyzację pracy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz