Ochrona zdrowia osób pracujących

note /search

Choroba zawodowa- omówienie - Środowisko pracy

  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Ochrona zdrowia osób pracujących
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1113

CHOROBA ZAWODOWA - za chorobę zawodową uważa się chorobę wymieniona w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezpośrednie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku p...

Hałas- omówienie

  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Ochrona zdrowia osób pracujących
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1267

HAŁAS Sygnały dochodzące z otoczenia rejestrowane narządem słuchu, nazywa się dźwiękami. Występujące w środowisku dźwięki niepożądane lub szkodliwe dla zdrowia człowieka określamy mianem hałasów. Najczęściej stosowaną miarą hałasu jest poziom dźwięku wyrażany w decybelach dB Hałas jest wynikiem n...

Promieniowanie jonizujące - omówienie

  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Ochrona zdrowia osób pracujących
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1806

PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE Promieniowanie jonizujące to promieniowanie cząsteczkowe lub elektromagnetyczne które odzialowując z materią powoduje powstanie w niej jonów. Promieniowanie jonizujące ma destruktywny wpływ na żywą mate...

Praca - omówienie

  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Ochrona zdrowia osób pracujących
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1169

Praca-wszelka działalność praktyczna wykonywana przez człowieka zgodnie z określonym zadaniem prowadzącym do celu Praca= wysiłek fizyczny + umysłowy Praca według WHO Praca to każda czynność mająca na celu wytwarzanie wartości materialnych lub kulturowych poprzez zaangażowanie w niej systemu mięśn...

Smog - omówienie

  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Ochrona zdrowia osób pracujących
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1771

Co oznacza słowo „smog” Wyjaśnienie pochodzenia słowa smog jest bardzo proste. Powstało w języku angielskim po połączeniu dwóch słów: „smoke”, czyli dym oraz „fog”, czyli mgła. Od bardzo dawna ta kombinacja określa bardzo wysoki poziom zanieczyszczenie powietrza. Wpływają bardzo negatywnie na rośli...