Współczynnik dyskontowy skumulowany - strona 6

Metody oceny finansowej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Furmańska-Oćwieja
 • Ekonomika przedsiębiorstw budowlanych
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1792

(net cash flow) (wpływy – wydatki) r – stopa dyskontowa q – współczynnik dyskonta NP. – nakład...

Wycena przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Analiza finansowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 917

na podstawie wartości rezydualnej przy współczynniku q=0,02 i stopie dyskontowej =0,1. PODSUMOWANIE metody...

Ekonomiczna efektywność inwestycji

 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • dr hab. prof. nzw. Jan Ostoj
 • Ekonomiczna efektywność inwestycji
Pobrań: 1659
Wyświetleń: 2646

i zdyskontowana skumulowaną nadwyżką netto. Wprowadzenie rachunku dyskontowego netto urealnia czas zwrotu...

Wzory ze statystyki

 • Statystyka opisowa
Pobrań: 665
Wyświetleń: 7504

- liczebność przedziału mediany -wartość skumulowana odpowiadająca przedziałowi poprzedzającemu przedział...

Dyskontowanie - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Zdzisław Gałaj
 • Ekonomika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Dyskontowanie- polega na mnożeniu wartości przyszłej (Wp) przez współczynnik dyskontujący...

Statystyka, histogram

 • Statystyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 3577

skumulowanym lub zsumowanym nazywamy szereg, w którym odpowiedniemu przedziałowi klasowemu przyporządkowana...

Bankowość - wykład 3

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
 • Bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1680

: Przedziały czasu Aktywa Pasywa Luka Luka skumulowana Zadanie domowe Zadanie 1: Diler Agnieszka Stokrotka...