Współczynnik dyskontowy skumulowany - strona 5

Opad efektywny - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 322
Wyświetleń: 3311

pole powierzchni zlewni, *km2]; Ai –pole powierzchni obszaru jednorodnego pod względem współczynnika CN...

Modele wyceny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Bielawski
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2002

ją zdyskontować współczynnikiem dyskonta Jak wynika z wzoru na DCF, wiarygodne oszacowanie wartości rynkowej...

Podejście dochodowe.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wycena nieruchomości
Pobrań: 21
Wyświetleń: 973

prostej: wartość nieruchomości jako iloczyn stałego dochodu rocznego i współczynnika kapitalizacji...

Zasady zachowanie rynkowego- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia menedżerska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 462

VII ZASADY ZACHOWANIA RYNKOWEGO W poprzednich wykładach omawialiśmy rynek oraz najważniejsze działające na nim pomioty i instytucje. Z wykładów z ekonomii , że interakcja zachodząca na rynku między tym, do czego dążą nabywcy i tym, do czego dążą sprzedawcy, przy uwzględnieniu ograniczeń, z którymi m...

Statystyka - podstawowe wzory

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 728
Wyświetleń: 2681

skumulować liczebności, i znaleźć wartość dla której częstość >50%) - dolna granica przedziału mediany...

Statystyka - podstawowe wzory

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1876

skumulować liczebności, i znaleźć wartość dla której częstość >50%) - dolna granica przedziału mediany...