Współczynnik dyskontowy skumulowany - strona 7

MIARY NIERÓWNOŚCI

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2072

oparte o funkcję Lorenza 3.1. Współczynnik Giniego 3.2. Współczynnik Schutza Miary nierówności...

Zarządzanie płynnością banku-opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Mirosława Capiga
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2303

przedziale czasowym określa się terminem luki płynności Luka skumulowana dla danego przedziału czasowego...

Planowanie nakładów kapitalowych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Irena Paś
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

pieniężne Współczynniki dyskontowe dla 28 % Zdyskontowane nadwyżki pieniężne netto 0 1 2 3 4 - 24,000 300...

Pytania na egzamin - Dywidenda

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Kamila Stańczak-Strumiłło
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 1323
Wyświetleń: 2604

) prowadzi do zwiększenia ryzyka działalności 10. Metody o charakterze dynamicznym (dyskontowe) w ocenie...

Metoda ABC i zasada Pareto

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1225

% skumulowanej wartości cechy, ze względu na którą ta zbiorowość jest rozpatrywana (służy jako kryterium wyboru...

Metoda ABC

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1078

% skumulowanej wartości cechy, ze względu na którą ta zbiorowość jest rozpatrywana (służy jako kryterium wyboru...