Wiązanie chemiczne - strona 7

Wykład - radioaktywność w budynkach

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Katarzyna Sobianowska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

przez materię jest właśnie jonizacja atomów środowiska absorbującego i moŜe ona prowadzić do rozrywania wiązań...

Utlenianie i redukcja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Robert Zięcina
 • Chemia analityczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 875

chemicznego, gdyby wszystkie wiązania chemiczne w związku w skład, którego wchodzi były wiązaniami jonowymi...

Utlenienie i redukcja

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 854

chemicznego, gdyby wszystkie wiązania chemiczne w związku w skład, którego wchodzi były wiązaniami jonowymi...

Spektroskopowe metody badawcze

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • mgr Bernard Gross
 • Substancje próchnicze gleby
Pobrań: 0
Wyświetleń: 742

i wiązań chemicznych w cząsteczce badanego związku. Wyróżnia się dwa podstawowe typy drgań cząsteczkowych...

Procesy źródłowe

 • Politechnika Gdańska
 • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1008

są albo siły międzycząsteczkowe albo wiązania chemiczne. W inżynierii takie zjawisko ma miejsce...

Przegrupowanie ziareń - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 77
Wyświetleń: 700

wiązań chemicznych pomiędzy atomami (jonami) przynależnymi do dwóch różnych ziaren. 10 Naprężenia...