Zadania z egzaminu z podstaw chemii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadania z egzaminu z podstaw chemii - strona 1 Zadania z egzaminu z podstaw chemii - strona 2

Fragment notatki:


Zadania z egzaminu z podstaw chemii nieorganicznej z 2008r wersja 3A: 1. Jakie pierwiastki okresu 5-tego posiadają odpowiednio po dwa i po cztery elektrony walencyjne? Podaj ich nazwy oraz nazwy grup do których one należą. Podaj pełną strukturę elektronową tych pierwiastków. 2. Napisz wszystkie reakcje równowagowe zachodzące w wodnym roztworze zawierającym jony Fe3+ i SCN-, jeżeli powstają kompleksy tiocyjanianowe o liczbach koordynacji od 1 do 6. Napisz też wyrażenia na stopniowe stałe trwałości tych kompleksów. 3. Co to są tlenki amfoteryczne? Odpowiedź uzasadnij pisząc jonowo odpowiednie reakcje z udziałem jednego przykładowego tlenku. 4. Jakie znasz metale szlachetne? Podaj ich nazwy i symbole chemiczne. W czym one się roztwarzają- podaj przykładowo jedną reakcję roztwarzania wskazując utleniacz i reduktor oraz ich stopnie utlenienia. 5. Jakie indywidua chemiczne i wiązania pomiędzy tymi indywiduami występują w stałym krystalicznym fluorku cezu, chlorku magnezu, tlenku potasu, siarczku sodu i dwutlenku węgla? 6. Do 200 cm3 roztworu wodnego kwasu solnego o stężeniu 0,125 mol/dm3 dodano 0,180 g metalicznego aluminium. Oblicz pH roztworu. Założyć, że całe aluminium uległo roztworzeniu w kwasie oraz, że objętość roztworu nie uległa zmianie. Mal= 26,98 
Wersja 2B: 1. Jakie metale roztwarzają się w rozcieńczonym kwasie siarkowym? Podaj przykładową reakcję.Wskaż utleniacz i reduktor w tej reakcji oraz ich stopnie utlenienia. 2. Znane są dwa kompleksy oktaedryczne manganu(II) o konfiguracji elektronowej na rozszczepionych orbitalach typu d o strukturze :(t2g)^3(eg)^2 i (t2g)^5. Który z nich jest wysoko a który niskospinowy? Narysuj rozkłady ich elektronów na orbitalach d. 3. Co to są superkwasy i czym się różnią od zwykłych kwasów. Podaj 2 przykłady. 4. Podaj nazwy, wzory i właściwości kwasowo-zasadowe tlenków pierwiastków 3-go okresu układu okresowego. Podaj stopnie utlenienia pierwiastków w tych tlenkach. 5. Narysuj komórkę elementarną dwutlenku węgla i zaznacz jakie indywidua chemiczne znajdują się w tej komórce. Podaj rodzaj wiązania chemicznego pomiędzy tymi indywiduami. 6. Jakie typy hybrydyzacji orbitali atomu centralnego występują w kompleksach o liczbie koordynacji 3 i 4? Narysuj struktury takich kompleksów. 7. Oblicz pH 1,5% roztworu wodnego kwasu węglowego (VI). Kwas węglowy: pKa1=6,03; pKa2:9,74; Mkwasu:6,0; gęstość roztworu 1,0 g/ cm3.
wersja 3B 1. Co to są tlenki amfoteryczne? Odpowiedź uzasadnij pisząc jonowo odpowiednie reakcje z udziałem jednego przykładowego tlenku. 2. Wypisz wszystkie elementy symetrii (nazwy i symbole) dla cząsteczki SO3. Narysuj tę cząsteczkę i zaznacz graficznie położenie głównej osi symetrii. 3. Jakie znasz metale szlachetne? Podaj ich nazwy i symbole chemiczne. W czym one się roztwarzają - podaj przykładowo jedną reakcję roztwarzania wskazując utleniacz i reduktor oraz ich stopnie utlenienia. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz