Utlenianie i redukcja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Utlenianie i redukcja - strona 1 Utlenianie i redukcja - strona 2

Fragment notatki:


  Utlenienie i redukcja.   stopień utlenienia   to  ładunek  jaki posiadałby atom danego pierwiastka chemicznego,   gdyby wszystkie wiązania chemiczne w związku w skład, którego wchodzi były wiązaniami jonowymi.  Reguły wyznaczania stopni utlenienia:  •  stopień utlenienia pierwiastka w stanie wolnym wynosi zero (0)  •  suma stopni utlenienia pierwiastków wchodzących w skład związku chemicznego wynosi zero  •  suma stopni utlenienia pierwiastków wchodzących w skład jonu jest równa ładunkowi tego jonu  •  pierwiastki z grupy 1 u.o. mają w związkach stopień utlenienia +I  •  pierwiastki z grupy 2 u.o. mają w związkach stopień utlenienia +II  •  „B, Al, Ga” mają w związkach stopień utlenienia +III  •  „F” ma w związkach stopień utlenienia – I  •  „O” ma na ogół w związkach stopień – II, za wyjątkiem nadtlenków np.Na 2O2 gdzie ma – I;  ponadtlenków np. KO2, gdzie ma –I/II i związku OF2, gdzie ma +II    utlenienie   podwyższanie stopnia utlenienia; oddawanie elektronów  redukcja   obniżanie stopnia utlenienia, przyjmowanie elektronów  utleniacz   substancja ulegająca redukcji; ma własności utleniające (oksydacyjne)  reduktor   substancja ulegająca utlenieniu; ma własności redukujące (redukcyjne)    Najlepsze utleniacze:      KMnO4  •   redukcja w środowisku kwaśnym  MnO4 - + 5e + 8H+ = Mn2+ + 4H 2O   zmiana barwy:      r-r fioletowy           r-r bezbarwny  kwasy stosowane to najczęściej:  HCl – powstaje KCl i MnCl2                H2SO4 – powstaje K2SO4 i MnSO4  •   redukcja w środowisku obojętnym  MnO4 - + 3e + 2H 2O = MnO2 + 4OH  -  (uwaga zmiana odczynu!)   zmiana barwy:    r-r fioletowy      osad  brunatny (braunsztynu – MnO2                                                       lub MnO(OH)2) – dihydrokso - tlenku manganu (IV))  •   redukcja w środowisku zasadowym   MnO4 - + 1e   =   MnO 4 2-   zmiana barwy:           r-r fioletowy  r-r zielony  (grupy OH -  są tylko nośnikami ładunku)  związki chromu (VI): K2CrO4  (barwa żółta),  K2Cr2O7  (barwa pomarańczowa)  przejawiają własności utleniające tylko w środowisku kwaśnym:  kwasy stosowane to najczęściej:  HCl – powstaje KCl i CrCl3                H2SO4 – powstaje K2SO4 i Cr2(SO4)3   •   uwaga   równowaga  pomiędzy anionami chromianowymi  zależy od pH    i nie jest reakcją  redoks -   2CrO4 2- + 2H+ = Cr 2O7 2-  

(…)

… redoks 2CrO42- + 2H+ = Cr2O72zgodnie z regułą przekory: w środowisku zasadowym trwałe są jony CrO42a w środowisku kwaśnym Cr2O72kwas azotowy (V)

wydziela się z rozcieńczonego kwasu
NO
bezbarwny (brunatniejący na powietrzu)
wydziela się ze stężonego kwasu
NO2
brunatny
kwas siarkowy (VI)
(słaby utleniacz, przejawia własności utleniające tylko jako roztwór stężony, na gorąco
na zimno jako roztwór stężony…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz