Reakcje utleniania i redukcji - Bilans elektronowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1554
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reakcje utleniania i redukcji - Bilans  elektronowy  - strona 1 Reakcje utleniania i redukcji - Bilans  elektronowy  - strona 2 Reakcje utleniania i redukcji - Bilans  elektronowy  - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 4 –  REAKCJE UTLENIANIA I REDUKCJI  Definicja  reakcji  utleniania  i  redukcji.   Definicja  stopnia  utlenienia.  Reakcje  oksydacyjno-redukcyjne  –  przykłady.  Bilans  elektronowy  -  dobierania  współczynników stechiometrycznych w reakcjach redoks.       Reakcje utleniania   i redukcji  Wykład 4 –  REAKCJE UTLENIANIA I REDUKCJI  Przypomnienie:    Wymiana elektronów  KLASYFIKACJA REAKCJI CHEMICZNYCH  Kryterium klasyfikacji:  – reakcja Z WYMIANĄ ELEKTRONÓW – reakcja  oksydacyjno - redukcyjna  2Na + Cl 2 = 2NaCl →                               →  2Na + + 2Cl–  obojętne  atomy  jony  Na+  Cl–  • UTLENIANIE LUB OKSYDACJA (z łac.  oxydatio) – jest to  łączenie pierwiastka chemicznego (jonu lub związku  chem.) z tlenem lub odłączanie wodoru.          Ca + O2 → 2CaO  Na + O2 → Na2O    H2S + Cl2 → 2HCl + S    • W ujęciu elektronowym : proces chemiczny związany  z utratą (oddawaniem) elektronów przez pierwiastek (jon  lub związek) utleniany.       Ca - 2ē → Ca2+  Na - ē → Na+    S2- - 2ē → S0  Wykład 4 –  REAKCJE UTLENIANIA I REDUKCJI  Definicje  • REDUKCJA (z łac.  reductio) – jest to łączenie pierwiastka  chemicznego (jonu lub związku chem.) z wodorem lub  odłączanie tlenu.          S+ H2 → H2S             CuO+ CO → Cu + CO2   Fe2O3 + 3H2 → Fe + H2O    • W ujęciu elektronowym : proces chemiczny związany  z przyłączaniem (pobieraniem) elektronów przez  pierwiastek (jon lub związek) redukowany.       S0 + 2ē → S2-   Cu2+ + 2ē → Cu          Fe3+ + 3ē → Fe       Wykład 4 –  REAKCJE UTLENIANIA I REDUKCJI  Definicje  •  REAKCJE  REDOKS   są  inaczej  nazywane  reakcjami  utleniania i redukcji,  ponieważ podczas każdego procesu  redoks zachodzi  równocześnie utlenianie oraz redukcja.                 CuO+ CO → Cu + CO2     Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2    • W  ujęciu  elektronowym :    to  procesy,  w  wyniku  których  między  dwiema  substancjami  następuje  wymiana  elektronów.   Wiąże  się  ona  jednoznacznie  ze  zmianami  stopni  utlenienia  pierwiastków wchodzących w skład tych substancji.          Cu2+ + 2ē → Cu0          Fe3+ + 3ē → Fe0        C2+  - 2ē → C4+       C2+  - 2ē → C4+           Wykład 4 –  REAKCJE UTLENIANIA I REDUKCJI  Definicje  utleniacz 

(…)

…. Proste jony (Na+, Cu2+, Al3+, Cl–, S2–)
ładunek jonu
3. Suma stopni utlenienia w cząsteczce
0
4. Suma stopni utlenienia w jonie
5. Wodór w związkach
Wyjątek: wodorki (NaH, MgH2)
6. Tlen w związkach
Wyjątki: nadtlenki (H2O2)
ponadtlenki (KO2)
fluorek tlenu (OF2)
ładunek jonu
+1
–1
2
–1
–½
+2
7. Metale z grupy I i II maja w związkach stałe stopnie utlenienia
odpowiadające numerowi grupy
+ 1 i +2
Wykład 4…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz