Właściwości chemiczne wody - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1624
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Właściwości chemiczne wody - omówienie - strona 1 Właściwości chemiczne wody - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Właściwości chemiczne wody: dysocjacja, iloczyn jonowy, odczyn, izotopia, buforowość, twardość wody
Dysocjacja - rozpad cząsteczki na dwie lub kilka części prostych, czyli cząsteczki obojętne lub jony. Dysocjacja termiczna - na skutek podwyższonej temperatury, gdy cząsteczki uzyskują wystarczająco dużą energię kinetyczną do rozerwania wiązań chemicznych. Produktami dysocjacji termicznej jest wodór i tlen. Rozkład ulega z udziałem rodników wodorotlenowych. Jest to reakcja całkowita w temp. 4273 K, a jest odwracalna w przedziale 2000 - 4273 K. w wysokich temperaturach przebiega w obu kierunkach; zmienia się objętość mieszaniny reakcyjnej podczas zmniejszania ciśnienia. Dysocjacja elektrolityczna - woda chemicznie czysta dysocjuje w znikomym stopniu na kationy wodorowe i anion wodorotlenowy; jony wodorowe łączą się z cząsteczkami wody dając jony hydroniowe o piramidalnej budowie; topień dysocjacji elektrolitycznej: to stosunek liczby cząstek, które uległy rozpadowi na jony, do całkowitej liczby cząsteczek elektrolitu. Ponieważ reakcja dysocjacji elektrolitycznej wody jest endotermiczna, stopień dysocjacji wody znacznie wzrasta z podwyższeniem temperatury; stała dysocjacji elektrolitycznej :
KW=[H+][OH-]/[H2O]
W danej temperaturze ma wartość stałą, wraz ze wzrostem temperatury rośnie.
Iloczyn jonowy: kw= [OH-][H+]; zachowuje stałą wartość zarówno dla czystej wody jak i rozcieńczonych roztworów wodnych w stałej temperaturze; zależy do temperatury i rośniej wraz z jej wzrostem; wynosi ok. 0,81*10-14 Odczyn - woda chemicznie czysta ma odczyn obojętny, stężenia [OH-]=[H+]; odczyn określa wykładnik jonów wodorowych czyli pH.
Izotopia - w skład naturalnego pierwiastka chemicznego mogą wchodzić atomy o różnych masach; tlen posiada trzy trwałe izotopy: 16, 17, 18; a wodór dwa nietrwałe i jeden trwały: 1, 2, 3 (wodór, deuter, tryt - posiada właściwości promieniotwórcze); ze względu na izotopy powstaje siedem odmian cząsteczek wody pod względem masy cząsteczkowej; woda stanowi połączenie różnych odmian izotopowych;
Buforowość - pojemność układu buforowego w wodzie naturalnej nie jest duża. Pojemność układu buforowego oznacza, że stężenie jonów wodorowych jest wprost proporcjonalna do stężenia kwasy węglowego i odwrotnie proporcjonalna do stężenia wodorowęglanów; jeżeli ilość mocnego kwasu lub mocnej zasady nie przekracza pojemności buforowej układu, to zmiany pH wody naturalnej spowodowane przez dodanie kwasu lub zasady są nieznaczne i wartość pH utrzymuje się w zakresie odczynu obojętnego; pojemność układu buforowego w wodzie naturalnej jest tym większa, im większa jest w niej zawartość wolnego i związanego dwutlenku węgla.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz