Wiązanie chemiczne - strona 8

Spektroskopia - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Fizykochemiczne metody analiz
Pobrań: 21
Wyświetleń: 833

się światło podczerwone. Światło z zakresu IR ma długość zbliżoną do długości wiązań chemicznych. Przechodząc...

Nauka o materiałach wprowadzenie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Krzysztof Mroczka
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1729

Podział materiałów ceramicznych ze względu na charakter wiązań chem. 1. jonowe (NaCl, MgO, Al2O3, ZrO2...

Zwiazki nieorganiczne

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1239

zasadowy, rośnie kowalencyjność wiązań chemicznych, porównywalny udział wiązania w. kowalencyjne...

Biokataliza- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. Barbara Lejczak
 • Biotechnologia roślin
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2499

aktywnie rosnące. Dodatek substratu do podłoża - biotransformacja. Sposoby immobilizacji: Wiązanie...

Opracowanie do kolokwium

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Krystyna Palewska
 • Spektroskopowe metody identyfikacji związków
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1211

molekuł w zmiennym polu elektrycznym bez naruszenia trwałości wiązań chemicznych w nich istniejących...

Charakterystyka ukladu okresowego

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2429

elektronowej tworzącej wiązanie chemiczne Stosowana najczęściej skala elektroujemności to skala Paulinga...

Pierwiastki bloku p

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2646

nie tworzą typowych wiązań chemicznych. • Połączenia helowców to: klatraty – czysto fizyczny proces zamykania...

Moment Dipolowy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 973

momentu dipolowego całej cząsteczki związku wpływają wektory momentów dipolowych poszczególnych wiązań...