Opracowanie do kolokwium

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie do kolokwium - strona 1 Opracowanie do kolokwium - strona 2 Opracowanie do kolokwium - strona 3

Fragment notatki:

1. Opisz wpływ oddziaływania foton-materia dla promieniowania gamma, X, UV, VIS, mikrofalowego.  2. Jak można wyznaczyć średni czas życia poziomu singletowego wzbudzonego?  3. Ciało doskonale czarne - opis, definicja, prawo Kirchoffa.  4. Fluorescencja i fosforescencja - co to jest, opis, etc.  5. Czym różni się emisja spontaniczna od emisji wymuszonej.  6. Parametry opisujące linie spektralne atomowe  7. Energia wewnętrzna cząsteczki - wzory, opis wzorów, definicje, etc.
Ad. 1. Promieniowanie gamma
Zmiany energetyczne zachodzą w jądrze atomowym. Jest to promieniowanie przenikliwe o długości fal elektromagnetycznej krótszej niż 10-10m i o energii kwantu większej niż 10 keV. Promieniowanie gamma niszczy wszystkie żywe komórki. Zastosowanie w medycynie do naświetlania chorych tkanek, bomby kobaltowe oraz defektoskopii (wykrywanie wad materiałów).
Promieniowanie X
Promieniowanie X powstaje na dwóch drogach jako:
Promieniowanie hamowania (w polu kolumbowskim jąder atomu materiału anody) - elektron jest wyhamowany i odbity przez atom emitując przy tym energię w postaci promieniowania X
Promieniowanie charakterystyczne (oddziaływanie z elektronami z wewnętrznych powłok atomów materiałów anody) - elektron wybija z wewnętrznej orbity atomu jeden z jego elektronów. Wówczas promieniowanie X powstaje na skutek przejścia elektronu z orbity zewnętrznej na miejsce wybitego wcześniej elektronu.
Promieniowanie UV:
Ma niekorzystne działanie na skórę, do powierzchni Ziemi dociera to promieniowanie z zakresu 280-400nm. Zachodzące zmiany energetyczne to jonizacja atomów.
Promieniowanie VIS:
Zmiany energetyczne: jądra atomowe
Promieniowanie mikrofalowe:
Powoduje drgania i rotacje molekuł w zmiennym polu elektrycznym bez naruszenia trwałości wiązań chemicznych w nich istniejących.
Zmiany energetyczne: spin elektryczny - wzbudzenie rotacji.
Ad. 2.
Źródło: instrukcja z laborki
Ad.3. (nie znalazłam nic na ten temat w wykładach, więc informacje pochodzą z neta)
Ciało doskonale czarne - pojęcie stosowane w fizyce dla określenia ciała pochłaniającego całkowicie padające na nie promieniowanie elektromagnetyczne, niezależnie od temperatury tego ciała, kąta padania i widma padającego promieniowania. Współczynnik pochłaniania dla takiego ciała jest równy jedności dla dowolnej długości fali.
Prawo Kirchoffa - stosunek zdolności emisyjnej do zdolności absorpcyjnej jest dla wszystkich powierzchni jednakową funkcją częstotliwości i temperatury
Dla ciała doskonale czarnego ε jest zdolnością emisyjną
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz