Spektroskopowe metody identyfikacji związków

note /search

Diagram Jabłońskiego - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Spektroskopowe metody identyfikacji związków
Pobrań: 1666
Wyświetleń: 5320

Diagram Jabłońskiego (z zaznaczonymi procesami, które zachodzą) + 2. Podział luminescencji i przykłady albo reakcje Atomy i cząsteczki, a zwłaszcza cząsteczki wieloatomowe, po zaabsorbowaniu kwantu promieniowania i przejściu w stan wzbudzony, nie mogą pozostawać w nim zbyt długo, a nadmiar uzyskane...

Opracowanie do kolokwium

 • Politechnika Wrocławska
 • Spektroskopowe metody identyfikacji związków
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1274

1. Opisz wpływ oddziaływania foton-materia dla promieniowania gamma, X, UV, VIS, mikrofalowego.  2. Jak można wyznaczyć średni czas życia poziomu singletowego wzbudzonego?  3. Ciało doskonale czarne - opis, definicja, prawo Kirchoffa...

Analiza struktury rotaycjnej widm cząsteczek

 • Politechnika Wrocławska
 • Spektroskopowe metody identyfikacji związków
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1316

Oskar Jamróz 162608 Katarzyna Orzechowska 162577 Dorota Płusa 162595 Marlena Ciecior 162547 Paweł Janusz 162606 ANALIZA STRUKTURY ROTACYJNEJ WIDM CZĄSTECZEK DWUATOMOWYCH Grupa IIB Prowadzący: dr inż. Piotr Jamróz I.Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z widmem emisyjnym (rotacyjno-oscylacyjnym) cząs...

Luminescencja - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Spektroskopowe metody identyfikacji związków
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1267

S5.11.12 Spektroskopia Atomowa i Molekularna Sprawozdanie z ćwiczenia nr 3 i 4: Luminescencja Część 1. Wyznaczanie mocy oscylatora Numer próbki - 26 Rys. 1 Widmo próbki - zależność absorbancji od długości fali Rys. 2 Wykres zależności mo...

Spektroskopowe metody identyfikacji związków - opracowanie pytan1

 • Politechnika Wrocławska
 • Spektroskopowe metody identyfikacji związków
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1330

Kryteria podziału spektroskopii Spektroskopia - nauka o powstawaniu i interpretacji widm będących wynikiem oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego na materię. Wykorzystuje promieniowanie elektromagnetyczne zaabsorbowane /emitowane/ rozproszone przez cząsteczkę do badania właściwości atomó...

Spektroskopia Ramana - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Spektroskopowe metody identyfikacji związków
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1351

Spektroskopia Ramana Próbka Źródło światła Promieniowanie rozproszone Rozpraszanie światła Rozpraszanie światła (fal elektromagnetycznych) to zjawisko oddziaływania świ...