Analiza struktury rotaycjnej widm cząsteczek

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1337
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza struktury rotaycjnej widm cząsteczek - strona 1 Analiza struktury rotaycjnej widm cząsteczek - strona 2 Analiza struktury rotaycjnej widm cząsteczek - strona 3

Fragment notatki:

Oskar Jamróz 162608
Katarzyna Orzechowska 162577
Dorota Płusa 162595
Marlena Ciecior 162547
Paweł Janusz 162606 ANALIZA STRUKTURY ROTACYJNEJ WIDM CZĄSTECZEK DWUATOMOWYCH
Grupa IIB
Prowadzący: dr inż. Piotr Jamróz
I.Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z widmem emisyjnym (rotacyjno-oscylacyjnym) cząsteczek dwuatomowych na przykładzie N2+ (B-X) i OH (A-X) oraz wyznaczenie temperatury rotacyjnej (gazu) w plazmie wzbudzonej mikrofalami (MIP) dwoma metodami: Metodą tzw. Grafiku Boltzmanna, a także metodą porównawczą z użyciem wysymulowanych widm emisyjnych cząsteczek dla zadanych parametrów.
II. Wstęp teoretyczny: Spektrometria molekularna to dział zajmujący się oddziaływaniem promieniowania elektromagnetycznego z cząsteczkami. Zmiana stanów energetycznych cząsteczki oddziałującej z promieniowaniem elektromagnetycznym ma charakter bardzo złożony, ponieważ na całkowitą energię cząsteczki składają się energie, które są związane z różnymi formami ruchu. W cząsteczce wieloatomowej można wyróżnić energie translacji, rotacji, oscylacji oraz energię elektronową. Z wyżej wymienionych energii tylko energia translacji zmienia się w sposób ciągły i nie podlega ograniczeniom kwantowym. Natomiast energia rotacji, oscylacji i ruch elektronów są skwantowane, a całkowitą energie E cząsteczki można wyrazić jako sumę energii elektronowej, oscylacyjnej i rotacyjnej:
E= Eel+ Eosc+ Erot
Energie poziomów rotacyjnych, oscylacyjnych i elektronowych różnią się zasadniczo między sobą:
Eel E osc Erot
Przejścia elektronowe zachodzące w cząsteczce przeprowadza jednocześnie cząsteczkę z poziomu oscylacyjnego i rotacyjnego w stanie początkowym do poziomu oscylacyjnego i rotacyjnego w stanie końcowym. Całkowitą zmianę energii cząsteczki wywołaną na przykład emisją kwantu energii o częstotliwości v (cm-1) można zapisać w następującej postaci:
ΔE = hv = ΔEEl + ΔEosc + ΔErot
Plazma- mieszanina gazowa, która może być elektrycznie obojętna. Składa się ona z elektronów, jonów, cząsteczek oraz atomów. Owe cząsteczki i atomy często występują w stanie wzbudzonym. Rozwój nauki w dziedzinie plazmy obejmuje badania nad różnymi jej rodzajami a mianowicie: Plazma argonowa indukcyjnie sprzężona, Plazma pozioma, Plazma prądu stałego, Plazma radialna oraz Plazma wielkiej częstotliwości, sprzężona indukcyjnie.


(…)

… N2+ (0-0) w pierwszym, drugim oraz trzecim rzędzie dla zakresu, którego położenie głowicy pasma przypada na długość fali 391.4nm, co zgodnie z równaniem siatki dyfrakcyjnej np. dla 3 rzędu nλ=dsinα odpowiada długości fali 3*391,4=1174,1 nm, w pierwszym rzędzie, krok 0,02 nm
Widmo emisyjne cząsteczki OH w pierwszym, drugim i trzecim rzędzie (zakres od 303 do 316 nm, krok 0,02 nm- pierwszy rząd)
IV…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz