Zagadnienia na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1645
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia na egzamin - strona 1

Fragment notatki:

1. Kryteria podziału spektroskopii.
2. Podział spektroskopii ze względu na: metody otrzymywania widma, zakres
promieniowania elektromagnetycznego
3. Widmo atomu wodoru (wzór Rydberga, serie widmowe, granica serii)
4. Co jest źródłem struktury subtelnej stanów energetycznych w atomach metali
alkalicznych? Od czego zaleŜy wielkość rozszczepienia poziomów ?
5. Widma metali alkalicznych (serie widmowe: główna, ostra, rozmyta)
6. Symbole spektroskopowe (liczby kwantowe, symbol termu, multipletowość)
7. Termy atomowe w atomach wieloelektrodowych. Składanie orbitalnych i spinowych
momentów pędu – sprzęŜenie L-S i j-j.
8. Reguły Hunda na przykładzie układu poziomów dla konfiguracji 2p2 i 2p3.
9. Reguły wyboru przejść optycznych dla atomu w sprzęŜeniu L-S.
10. Zjawisko Zeemana (magnetyczna liczba kwantowa, czynnik Landego, poziomy
energetyczne atomu znajdującego się w polu magnetycznym).
11. Na czym polega zjawisko Zeemana ?
12. WyraŜenie na intensywność linii emisyjnej i absorpcyjnej.
13. Jakie czynniki determinują kształt i szerokość linii emisyjnej (szerokość naturalna
linii, róŜne mechanizmy poszerzenia linii).
14. Jakie formy energii wewnętrznej występują w cząsteczkach.
15. WyraŜenie na term elektronowo-oscylacyjno-rotacyjny w przybliŜeniu oscylatora
anharmonicznego i rotatora niesztywnego (cząsteczka dwuatomowa).
16. Liczby kwantowe w spektroskopii cząsteczek dwuatomowych.
17. Zapis termu cząsteczkowego dla przypadków Hunda a i c.
18. Typowe widmo elektronowo-oscylacyjno-rotacyjne cząsteczki dwuatomowej (system
pasm, sekwencje i progresje pasm, gałęzie P, R, Q).
19. Reguły wyboru dla przejść elektronowych, oscylacyjnych i rotacyjnych w cząsteczce
dwuatomowej.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz