Spektroskopia

note /search

Analiza fazowo jakościowa

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Spektroskopia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1449

W skład raportu wchodzą: Wstęp teoretyczny Analiza fazowa jakościowa Wyznaczenie parametrów komórki elementarnej Analiza fazowa ilościowa Obliczenia wielkości krystalitów Wnioski Celem ćwiczeń laboratoryjnych było zapoznanie się...

Spektroskopia w podczerwieni - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Spektroskopia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1589

INSTRUKCJA  DO  ĆWICZEŃ  LABORATORYJNYCH   ZE  SPEKTROSKOPII  W  PODCZERWIENI  ( W. J. wersja 0.47 beta)    Spis treści Spis treśc Spis treś Spis tre       I.  Krótkie wprowadzenie do spektroskopii w podczerwieni       w sposób niematematyczny wyłoŜone.    II.  Podstawowe informacje o fourierowskim...

Dyfraktometria - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Spektroskopia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1323

KRAJOWA KONFERENCJA BADAŃ RADIOGRAFICZNYCH  -  „POPÓW 2005” 26 - 28 września 2005 r Sławomir Mackiewicz IPPT PAN DYFRAKTOMETRIA RENTGENOWSKA W BADANIACH NIENISZCZĄCYCH - NOWE NORMY EUROPEJSKIE  1. Wstęp Dyfraktometria rentgenowska jest techniką badawczą znaną i szeroko stosowaną w dziedzinie fizyki...

Raport z Metody XRD

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Spektroskopia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2338

Raport z Metody XRD Prowadzący: Dr Bartosz Handke Wykonali: Konrad Waliczek Krzysztof Warzecha 1. Wstęp teoretyczny Dyfrakcja rentgenowska korzysta przede wszystkim z teorii Braggów Wulfa. Zakłada ona że strukturę kryształu można przedstawić geometrycznie jako twór zbudowany z wielu rodzin płaszcz...

Ciało stałe - pomoc naukowa

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Spektroskopia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1099

Metodami rentgenowskiej analizy dyfrakcyjnej można: - badać strukturę kryształów - identyfikować substancje krystaliczne i odróżniać substancje krystaliczne od bezpostaciowych - wykonywać ilościową analizę fazową i oznaczać przemiany fazowe - badać naprężenia wewnętrzne w krysztale i deformację ...

Wykład - charakterystyka widm

 • Politechnika Wrocławska
 • Spektroskopia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1225

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA 1 „Spektroskopia Atomowa i Molekularna” „Charakterystyka widm elektronowych wybranych metali.” akwakompleksów jonów Celem ćwiczenia jest otrzymanie moŜliwie jak najwięcej informacji z wykonanego widma elektrono...

Wykład - temperatura rotacyjna

 • Politechnika Wrocławska
 • Spektroskopia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2191

SPEKTROSKOPIA ATOMOWA I MOLEKULARNA (Wyznaczenie temperatury rotacyjnej w plazmie) 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z widmem emisyjnym (rotacyjno-oscylacyjnym) cząsteczek dwuatomowych na przykładzie N2+ (B-X), OH (A-X), NO (A-X), itd. oraz wyznaczenie temperatury rotacyjnej (g...

Wykład - diagnostyka spektroskopowa

 • Politechnika Wrocławska
 • Spektroskopia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 812

Zakład Chemii Analitycznej Kurs: "Spektroskopia atomowa i molekularna" Ćwiczenie: SPEKTROSKOPOWA DIAGNOSTYKA PLAZMY Celem ćwiczenia jest zapoznanie studenta z wybranymi metodami spektroskopowej diagnostyki plazmy. Zadaniem diagnostyki jest wyznaczenie parametrów określających stan plazm...

Zagadnienia na egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • Spektroskopia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1645

1. Kryteria podziału spektroskopii. 2. Podział spektroskopii ze względu na: metody otrzymywania widma, zakres promieniowania elektromagnetycznego 3. Widmo atomu wodoru (wzór Rydberga, serie widmowe, granica serii) 4. Co jest źródłem struktury subtelnej stanów energetycznych w atomach metali al...

Luminescencja - ćwiczenia

 • Politechnika Wrocławska
 • Spektroskopia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1022

3. LUMINESCENCJA. WYZNACZENIE WYDAJNOŚCI KWANTOWYCH FLUORESCENCJI 1. Wprowadzenie Luminescencją nazywana jest kaŜda emisja promieniowania, która nie jest świeceniem ci...