Spektroskopia - strona 2

Wykład - wymiana ligandów

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Sowa
  • Spektroskopia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1428

INSTRUKCJA DO ĆW. 2 Wymiana ligandów w roztworach Celem ćwiczenia jest obserwacja wymiany ligandów w kompleksach poprzez analizę widm elektronowych. Analiza kolorymetryczna. Reakcje wymiany zostaną przeprowadzone na przykładzie jonów komplek...

Luminescencja - wykład

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Wawrzyńczyk
  • Spektroskopia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 966

3. LUMINESCENCJA. WYZNACZENIE WYDAJNOŚCI KWANTOWYCH FLUORESCENCJI 1. Wprowadzenie Luminescencją nazywana jest kaŜda emisja promieniowania, która nie jest świeceniem ci...

Rentgenowska analiza fazowa - omówienia

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Spektroskopia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: gęstość rentgenowska, analiza fazowa, analiza jakościowa, dobór wzorca, metody....