Wykład - wymiana ligandów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1519
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - wymiana ligandów - strona 1

Fragment notatki:

INSTRUKCJA DO ĆW. 2
Wymiana ligandów w roztworach
Celem ćwiczenia jest obserwacja wymiany ligandów w
kompleksach poprzez analizę widm elektronowych. Analiza
kolorymetryczna.
Reakcje wymiany zostaną przeprowadzone na przykładzie
jonów kompleksowych kobaltu(II).
Przygotować naleŜy:
-statyw z probówkami;
- pipety;
-5 10-2 M r-ór wodny CoCl2
-DMSO, en, stęŜ. NH3, stały KSCN i NaNO2
-stęŜ. HCl
Do przygotowanych 7 probówek wlewamy po 1 cm3 r-ru CoCl2.
Probówkę Nr 1 zostawiamy jako wzorzec.
Do kolejnych probówek dodajemy:
Nr 2-DMSO; Nr 3-en; Nr 4-NH3; (podgrupa 1)
Nr 5 -stały KSCN; Nr 6-stały NaNO2; Nr 7 stęŜ. HCl (podgrupa
2)
Obserwujemy zabarwienie.
Rejestrujemy widmo elektronowe (kuweta 1 cm) wzorca
(podgrupa 1) oraz r-ru z probówki Nr 7 (podgrupa B).
Zadania:
1. Napisać reakcje wymiany ligandów w kaŜdej z probówek.
2. Podać formy jonów utworzone w kaŜdym roztworze.
(Uwaga: W przypadku reakcji z NH3, en i NaNO2
następuje równieŜ zmiana stopnia utlenienia kobaltu).
3. Podać przejścia elektronowe w oktaedrycznym (podgrupa
1) i tetraedrycznym (podgrupa.2) jonie Co(II) (d7) .
4. Zadanie nadobowiązkowe: Oblicz wartości ∆ oraz B dla
jonów Co(II) (dane eksperymentalne) i Co(III) (dane
literaturowe) o symetrii oktaedrycznej. Oceń siłę pola i
stopień kowalencyjności wiązania M-L dla tych jonów.
5. Literatura:
ABP Lever, Inorganic Electronic Spectroscopy; A. Bartecki, Spektroskopia elektronowa
związków nieorganicznych i kompleksowych; M. Cieślak-Golonka, J. Starosta, M.
Wasielewski, Wstęp do chemii koordynacyjnej
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz