Spektroskopowe metody identyfikacji związków - opracowanie pytan1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spektroskopowe metody identyfikacji związków - opracowanie pytan1 - strona 1 Spektroskopowe metody identyfikacji związków - opracowanie pytan1 - strona 2

Fragment notatki:

Kryteria podziału spektroskopii
Spektroskopia - nauka o powstawaniu i interpretacji widm będących wynikiem oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego na materię. Wykorzystuje promieniowanie elektromagnetyczne zaabsorbowane /emitowane/ rozproszone przez cząsteczkę do badania właściwości atomów, cząstek, materiałów. Definicja rozszerzona: o badania wzajemnych oddziaływań między cząstkami (elektrony, jony, protony) jako funkcję ich energii zderzeń (spektroskopia jądrowa)
Spektrometria: zajmuję się rejestracją i pomiarem efektów promieniowania elektromagnetycznego z materią
Kryteria podziału spektroskopii / widm:
Metoda otrzymywania widm związana ze sposobem wymiany energii miedzy promieniowaniem a materią
Zakres promieniowania elektromagnetycznego (długość fali)
Właściwości układów materialnych , których widma badamy Podział spektroskopii ze względu na metody otrzymywania widma, zakres promieniowania elektromagnetycznego
Ad. 1 -metody otrzymywania widma
- spektroskopia absorpcyjna / widmo absorpcyjne
- spektroskopia emisyjna / widmo emisyjne
- spektroskopia ramanowska / widma rozpraszania - spektroskopia odbiciowa / widma refleksyjne
- fluorescencja (rozpraszanie - wygaszanie energii)
- fosforescencja (rozpraszanie - wygaszanie energii)
Ad. 2 - Zakres promieniowania elektromagnetycznego Promieniowanie gamma = promieniowanie przenikliwe
Oko jest najbardziej czułe na długości fali około 550nm
Rodzaje spektroskopii:
- gamma (promieniowanie γ)
- rentgenowskie (promieniowanie x)
- optyczna (w ultrafiolecie, bliskim ultrafiolecie, w zakresie widzialnym, IR)
- radiospektroskopia (w zakresie mikrofal, fal radiowych)
Promieniowanie o określonej długości fali a efekty:
Zakres długości fal
Zmiany energii
γ
Jądra atomowe x
Elektrony wewnętrzne
Ultrafiolet
Jonizacja atomu
Bliski ultrafiolet
Elektrony walencyjne (spektroskopia UV-VIS)
Podczerwień
Drgania cząsteczek, wzbudzenie oscylacyjne (spektroskopia IR)
Mikrofale
Spiny elektronów, wzbudzenie rotacji (spektroskopia mikrofalowa)
Fale radiowe Spiny jąder, zmiany orientacji magnetycznej (spektroskopia NMR)
Ad. 3 - (ekstra dla ambitnych  )- Według rodzajów układów, których widma badamy
- spektroskopia jądrowa, spektroskopia promieniowania γ (alfa, beta) - zajmuję się strukturą energetyczną jąder atomowych (akceleratory jąder), poprzez analizę widm, które emitują jadra


(…)

… (liczby kwantowe, symbol termu, multipletowość)
Elektron jest całkowicie określany przez 4 liczby kwantowe:
n (główna), n=1,2,3… (odległość od jądra-określa powłokę)
l (orbitalna poboczna); 0,1,2….n-1 (rodzaj orbitalu; s,p,d…) kwantuję orbitalny moment pędu
ml (magnetyczna); ml= -l….+l, rzut momentu pędu
s (spin, spinowa); ms= moment pędu spinowy
Term - konfigurację elektronów o tej samej energii…
… przez sprzężenie wypadkowy moment pędu przyjmuje kwantowane wartości liczbowe dane wzorem:
Przy czy dowolne wartości liczby kwantowej J wynoszą:
J = L+S, L+S-1,….., Jeśli L > S, to możliwych wartości J jest 2S+1 (np. L=2, S=1, J=3,2,1)
Jeśli L< S, to jest ich 2L +1 (np. L=1, S=3/2, J=5/2, 3/2, 1/2)
wyznaczamy L dla wszystkich elektronów
wyznaczamy S dla wszystkich elektronów
wyznaczamy J=L+S
Reguły Hunda…
… z przejścia pomiędzy dwoma termami singletowymi (o liczbie kwantowej S=0). Pamiętajmy, że z kwantowanymi wektorami momentu pędu związane są kwantowe momenty magnetyczne (m.m.). Oddziaływania m.m. ze sobą lub z zew. polem magnetycznym powodują zniesienie degradacji poziomów i ich rozszczepienie.
W myśl reguły wyboru , emitowane są trzy linie o odpowiednich liczbach falowych. Linia odpowiadająca…
… od energii tego stanu i temperatury, w przypadku stanu równowagi termodynamicznej. Najczęściej zakłada się rozkład Boltzmanna
Intensywność zależy od rodzaju źródła wzbudzenia : parametrów źródła wzbudzenia (T, ne), składu plazmy, stanu LTE lub non-LTE.
Natężenie linii absorpcyjnej
W absorpcji jest stosowana Absorpcja zredukowana:
- intensywność promieniowania przed przejściem przez absorbujące medium…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz