Separacje i oczyszczanie bioproduktów- test zaliczający

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1393
Wyświetleń: 2779
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Separacje i oczyszczanie bioproduktów- test zaliczający - strona 1 Separacje i oczyszczanie bioproduktów- test zaliczający - strona 2 Separacje i oczyszczanie bioproduktów- test zaliczający - strona 3

Fragment notatki:

pteStrona 1
Do procesów dyfuzyjnych zaliczana jest destylacja, adsorpcja, ługowanie, absorpcja, ekstrakcja i destrakcja. (Przy odpowiedzi fałsz było -0,5pkt)PRAWDA (ługowanie to rodzaj ekstrakcji, a destrakcja to połaczenie procesu destylacji z procesami płynów nadkrytycznych)
Ilość związku zaadsorbowanego na nośniku jest wprost proporcjonalna do stężenia tego związku w roztworze.
Fałsz (Jest proporcjonalna do ilości porów na nośniku)
Przebicie kolumny sorpcyjnej ma miejsce, gdy ilość sorbentu jest za duża do zaadsorbowania na sorbacie.
Fałsz. Przebicie kolumny ma miejsce, gdy ilość sorbentu jest za duża do zaadsorbowania na sorbacie.
Ziemia okrzemkowa może być pomocą filtracyjną lub filtrem.
Prawda
Pojemność rozpuszczalnika mówi o ilości substancji, która w danym rozpuszczalniku odpowiada stężeniu przesycenia.
Fałsz. Pojemność rozpuszczalnika mówi o ilości substancji, która w danym rozpuszczalniku odpowiada stężeniu nasycenia.
W chemisorpcji reakcja na nośniku przebiega za pomocą wiązań chemicznych lub van der Waalsa. Fałsz (van der Waalsa nie) Dla filtracji pod stałym ciśnieniem mamy stały strumień filtracji. Fałsz. Dla filtracji pod stałym ciśnieniem strumień filtracji maleje liniowo w czasie. Równowaga ekstrakcyjna opisana jest przez prawo Nersta.
Prawda.
Strona 2
W procesie perwaporacji próżniowej r-r zasilający podawany jest pod próżnią. Fałsz. Roztwór zasilający podawany jest pod normalnym ciśnieniem, natomiast za membraną wytworzona jest próżnia.
Szybkość sedymentacji zależy od średnicy sedymentujących cząsteczek
Prawda.
Jeżeli P1 to znaczy że substancja jest silnie hydrofilowa.
Fałsz. Jeżeli P1 to znaczy, że substancja jest silnie hydrofobowa.
Im większa cząsteczka tym mniejsza siła odśrodkowa potrzebna do separacji
Prawda.
Podczas destylacji prostej mieszaniny alkohol-woda, do pary przechodzą frakcje coraz bardziej ubogie w alkohol.
(przy odpowiedzi fałsz było -0,5pkt)Prawda (to jest logiczne, nie trzeba tłumaczyc)
Współwytrącanie jest dobrym rozwiązaniem dla krystalizacji czyszczącej.
(przy odpowiedzi fałsz było -0,5 pkt)Prawda (współwytrcanie to proces pozbywania się z mieszaniny składnika o małym stężeniu przez wprowadzenie innego)
Sposobem na regenerację nośnika po sorpcji jest zmiana pH.
Prawda (zmiana pH to jeden z rodzajów desorpcji)

(…)


Strona 5
W zależności od układu etapem limitującym proces sorpcji jest dyfuzja w porach nośnika lub reakcja na nośniku. Fałsz. Etapem limitującym zawsze jest dyfucja w porach nośnika. Jest to proces wolniejszy.
Ekstrakcja przebiega w układzie ciecz-ciało stałe lub ciecz-ciecz
Prawda
Materiały ziarniste tj. węgiel aktywny, ziemia okrzemkowa służą do filtracji wgłębnej.
Fałsz (do separującej)
Pojemność…
…, wypieranie parą wodną to możliwości sorpcji.
Fałsz. To sposoby desorpcji
W procesie perwaporacji, podobnie jak w destylacji składniki rozdzielane są na podstawie prężności.
(za odpowiedź fałsz było -0,5pkt)
Ekstrakcja przebiega w układzie ciecz-ciało stałe lub ciecz-ciecz.
Prawda.
Materiały ziarniste tj. węgiel aktywny, ziemia okrzemkowa służą do filtracji wgłębnej.
?
Strona 9
Szybkość procesu ekstrakcji…
… ten szybciej przechodzi do pary.
Mieszanie przyspiesza dyfuzję, stąd też proces rozpuszczania.
Prawda.
Pomoce filtracyjne powodują zmianę wartości współczynnika ściśliwości. PRAWDA.
Związki hydrofobowe ulegają trudnej flotacji, gdyż nie łączą się z kolektorami.
Fałsz. Związki hydrofobowe ulegają łatwo flotacji nawet bez kolektorów, gdyż są słabo zwilżalne.
W ekstrakcji podaje się rozpuszczalnik i hydrofilową…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz