Separacje i oczyszczanie bioproduktów

note /search

Chromatografia - opracowanie - Sorpcja

 • Politechnika Wrocławska
 • Separacje i oczyszczanie bioproduktów
Pobrań: 735
Wyświetleń: 1561

CHROMATOGRAFIA (wielokrotna sorpcja na nośniku) Rozdział składników w wyniku różnego ich podziału między fazę ruchomą CR i nieruchomą układu chromatograficznego Cs. Faza nieruchoma  ciał...

Destylacja membranowa- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Separacje i oczyszczanie bioproduktów
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 2128

DESTYLACJA MEMBRANOWA To proces odparowania składników roztworu zasilającego przez wypełnione fazą gazową pory membrany, ze którą ma miejsce kondensacja wydzielonych składników. proces przebiega z

Immobilizacja enzymów- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Separacje i oczyszczanie bioproduktów
Pobrań: 672
Wyświetleń: 1904

IMMOBILIZACJA ENZYMÓW PODSTAWOWE SPOSOBY IMMOBILIZACJI BIAŁKA: Adsorpcja na nierozpuszczalnych nośnikach Wiązanie kowalencyjne z nośnikiem zwykle aktywowanych przez czynnik sprzęgający Inkluzja w strukturze żelu lub w półprzepuszczalnych błonach Immobilizacja to przestrzenne ograniczenie czegoś...

Krystalizacja- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Separacje i oczyszczanie bioproduktów
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 2856

KRYSTALIZACJA Proces odwrotny do rozpuszczania fizycznego Proces wydzielania roztworu ciała stałego w postaci krystalicznej. Szybkość zarodkowania  ilość zarodków/jednostkę czasu I - obszar stabilny - zostają wytracone kryształy II - obszar metastabilny - stężenie w równowadze z kryształami I...

Mikrofiltracja, ultrafiltracja, flotacja, filtracja separująca- opraco...

 • Politechnika Wrocławska
 • Separacje i oczyszczanie bioproduktów
Pobrań: 1533
Wyświetleń: 2660

MIKROFILTRACJA PRAWO DARCY'EGO Gdzie: L - przepuszczalność membrany, parametr charakteryzujący określoną membranę Strumień permeacji zależy od ∆P przyłożonego (jest wprost proporcjonalny do niego). Spadek strumienia w czasie na skutek zapychania się membrany - tzw. „fouling” Tworzenie warstwy ...

Oczyszczanie bioproduktu- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Separacje i oczyszczanie bioproduktów
Pobrań: 1092
Wyświetleń: 2450

Bioreaktor  techniki separacji katalizatory, substratu nieprzereagowane Ilość kroków separacji to ilość reagentów. 5 reagentów to 4 różne metody separacji. Wytrącanie lub zawrócenie do reaktora na koniec procesu. SEPERACJE BIOPRODUKTÓW Izolacja biokatalizatora Izolacja produktu w drugiej fazie...

Rozpuszczanie- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Separacje i oczyszczanie bioproduktów
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1365

ROZPUSZCZANIE Proces heterogeniczny pomiędzy ciałem stałym i cieczą, któremu towarzyszy przejście fazy stałej do roztworu z możliwym całkowitym zanikiem tej fazy. pojemność rozpuszczania (zdolność przyjmowania danej substancji rozpuszczalnej) stężenie nasycenia f(T, Ci) RODZAJE: rozpuszczanie f...

Separacja układów heterogenicznych- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Separacje i oczyszczanie bioproduktów
Pobrań: 1400
Wyświetleń: 2975

SEPERACJA UKŁADÓW HETEROGENICZNYCH ROZDZIELANIE MECHANICZNE cedzenie sedymentacja filtracja flotacja grawitacyjna wirówkowa w hydrocyklonie grawitacyjna próżniowa ciśnieniowa wirówkowa selektywność ZAWIESINY monodyspersyjna - jeden rodzaj cząsteczek polidyspersyjna - więcej niż jeden rodzaj ...

Sorpcja- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Separacje i oczyszczanie bioproduktów
Pobrań: 861
Wyświetleń: 2548

SORPCJA ekstrakcja 2 fazy ciekłe (gęstość) destylacja ciecz - para (lotność) sorpcja adsorpcja ciecz - ciało stałe (składniki rozpuszczone) Sorpcja - przyłączenie cząstek (sorbatów) rozpuszczonych w cieczy lub gazie do sorbenta: na powierzchn...

Separacje i oczyszczanie bioproduktów- test zaliczający

 • Politechnika Wrocławska
 • Separacje i oczyszczanie bioproduktów
Pobrań: 1393
Wyświetleń: 2779

pteStrona 1 Do procesów dyfuzyjnych zaliczana jest destylacja, adsorpcja, ługowanie, absorpcja, ekstrakcja i destrakcja. (Przy odpowiedzi fałsz było -0,5pkt)PRAWDA (ługowanie to rodzaj ekstrakcji, a destrakcja to połaczenie procesu destylacji z procesami płynów nadkrytycznych) Ilość związku zaadso...