Chromatografia - opracowanie - Sorpcja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 735
Wyświetleń: 1561
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

CHROMATOGRAFIA (wielokrotna sorpcja na nośniku)
Rozdział składników w wyniku różnego ich podziału między fazę ruchomą CR i nieruchomą układu chromatograficznego Cs.
Faza nieruchoma  ciało stałe lub ciecz
Faza ruchoma  gaz, ciecz, fluid nadkrytyczny
Równowaga dynamiczna - wielokrotne przechodzenie tych cząsteczek z jednej fazy do drugiej.
Przenoszenie wzdłuż układu chromatograficznego, gdy znajdują się w fazie ruchomej. Gdy KA KB Pole pod pikiem jest wprost proporcjonalne stężeniu B - wychodzi szybciej, ma mniejsze powinowactwo do nośnika CHROMATOGRAFIA JONOWYMIENNA
Rozdział składników na zasadzie różnic w ładunku
Nośniki:
aktywowane policukry: celuloza, agarowa np. z Sepharoza
Z grupami ujemnymi, np. karboksymetylowy (CM)
Z grupami dodatnimi, np. dietylohydroaminoetylową (DEAE)
 Kolumna z wypełnieniem ujemnym
Wymywanie buforami o wysokim stężeniu soli (siła jonowa)
Związki z wypełnieniem ujemnym wypływają pierwsze
CHROMATOGRAFIA POWINOWACTWA
Specyficzne oddziaływanie substraty
inhibitory dla enzymu
koenzymy
jony
Elucja - duże stężenie ligandu w roztworze
zmiana pH
zmiana siły jonowej
CHROMATOGRAFIA ŻELOWA nie oparta o proces sorpcji
filtracja żelowa, sączenie molekularne
na kolumnie spolimeryzowany cukier o wysokim stopniu uwodnienia Siła grawitacji
separuje po wielkości
duże cząstki nie wnikają w żel i wypływają jako pierwsze.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz