Destylacja membranowa- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 2128
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Destylacja membranowa- opracowanie - strona 1 Destylacja membranowa- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

DESTYLACJA MEMBRANOWA
To proces odparowania składników roztworu zasilającego przez wypełnione fazą gazową pory membrany, ze którą ma miejsce kondensacja wydzielonych składników.
proces przebiega z przemianą fazową; obok transportu masy zachodzi transport ciepła;
dwie ciecze o różnicy temperatur rozdzielone są membraną
nadawa podgrzewana - energia wykorzystywana w procesie destylacji, permeacji, perwaporacji gazów i par pochodzi zwykle z wykorzystania odparowanej gorącej wody technologicznej. permeat - destylat zwykle chłodzony (płaszcz wodny)
siłą napędową procesu powodującą transport masy jest różnica prężności par wynikająca z różnicy temperatur roztworów przymembranowych
pi (x,T)=pi0 (T) * ai (x)
Rolą membrany (porowatej) przede wszystkim jest zapobiegnięcie wpłynięcia roztworu wodnego do porów - czyli utrzymanie równowagi ciecz - para u wejścia do porów. Stosowane membrany liofobowe - nie zwilżalne przez ciecz (nadawą).
Powierzchnią kontaktu międzyfazowego jest powierzchnia porów membrany. Stąd stosowane w destylacji membranowej membrany są silnie porowate (ok. 70-80% porowatości).
nj = Lm * A * Δp, gdzie:
Δp - ciśnienie danego składnika p;
Lm - współczynnik zależny od geometrii porów membrany, jej grubości oraz od ciśnienia i własności gazów w porach
W porównaniu z klasyczną destylacją, destylacja membranowa dzięki rozbudowanej powierzchni kontaktu międzyfazowego (ciecz-para) umożliwia prowadzenie procesu destylacji przy niższych temperaturach (tzn. niższych od temp. wrzenia)
MECHANIZM TRANSPORTU składa się z 3 etapów:
parowanie na granicy nadawa - gaz w porach membrany (szybko)
dyfuzja cząstek przez pory membrany wypełnione parą (wolno)
kondensacja par po stronie permeatu (szybko).
Skład destylatu zależy głownie od równowagi ciecz-para, jaka ustala się pomiędzy roztworem zasilającym a fazą gazową w porach membranowych.
Membrana nie zmienia powierzchni.
Charakterystyka destylacji membranowej:
Membrana
Porowata symetryczna/asymetryczna
Grubość
20-100 m
Wielkość porów
0,2-1,0 m
Siła napędowa
Różnica ciśnień cząstkowych
Mechanizm separacji
Równowaga układu ciecz - para
Materiał membrany
Dla roztworów wodnych membrany hydrofobowe:polipropylen, politetrafluoetylen, poli(fluorek winylidenu)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz