Oczyszczanie bioproduktu- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1092
Wyświetleń: 2450
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oczyszczanie bioproduktu- opracowanie - strona 1 Oczyszczanie bioproduktu- opracowanie - strona 2 Oczyszczanie bioproduktu- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Bioreaktor  techniki separacji katalizatory, substratu nieprzereagowane
Ilość kroków separacji to ilość reagentów.
5 reagentów to 4 różne metody separacji. Wytrącanie lub zawrócenie do reaktora na koniec procesu.
SEPERACJE BIOPRODUKTÓW
Izolacja biokatalizatora Izolacja produktu
w drugiej fazie
enzymu natywnego (połączenie reakcji (rozpuszczony w roztworze) z ekstrakcją)
w postaci precypitatu
mikroorganizmów (kryształki, miał) enzymu immobilizowanego
(stały preparat) rozpuszczony lub zawieszony w roztworze
W hodowli
- wydzielony z komórek do medium hodowlanego (rozpuszczony precypitat)
- związany ze ścianą komórkową (wcześniej rozerwanie komórki)
- gromadzony w komórkach
- charakter mieszany
PRZY DOBORZE METODY OCZYSZCZANIA BIOPRODUKTÓW NALEŻY UWZGLĘDNIĆ JEGO:
Wymagany stopień oczyszczenia
Im częściej jest przyjmowana większa dawka np. hormonów, czystość tego związku musi być czystsza. Jeżeli jest to szczepionka - nie musi być tak czyszczony dokładnie.
I tak: - diagnostyka in vitro - dawka 100 mg czystość 95%
- szczepionka - 1g - 99%
- antybiotyk 3g - 99,9%
- enzym - 99,99%
- hormon 10g - 99,999%
Właściwości
reaktywność
charakter jonowy
polarność
hydrofobowość
Wrażliwość na warunki fizyczne
temperaturę
pH
siłę jonową
Lokalizacja
Konieczna jeśli jest to hodowla mikroorganizmów.
Jeżeli dany produkt znajduję się wewnątrz komórki mikroorganizmu, proces separacji poprzedzony jest rozerwaniem komórki.
ROZRYWANIE KOMÓREK
Metody mechaniczne
zastosowanie fal ultradźwiękowych
mielenie i wytrząsanie komórek


(…)

…%
Suszenie - 10%
PRODUKCJA KWASU CYTRYNOWEGO (Aspergillus Niger)
Produkt znajduje się głównie w płynie pohodowlanym, ale także w ok. 15% grzybni, stąd etap 1 - przemywanie i wyciskanie grzybni
grzybnia
płyn pohodowlany filtracja przemywanie i wyciskanie grzybni
filtrat
osad precypitacja szczawianu
przez dodanie Ca(OH)­2 wytrącanie cytrynianu filtracja
poprzez dodanie Ca(OH)2 przesącz filtracja rozpuszczanie w H2SO4 filtracja
osad
przesącz sorpcja
jonity
krystalizacja KWAS CYTRYNOWY
- procesy prowadzone w bioreaktorze
- praca z roztworem w układzie homogenicznym
Koszty produkcji kwasu cytrynowego: fermentacja 40%, oczyszczanie 60%
6


PRODUKCJA PENICYLINY (Penicillum chrysogenum)
Penicylina wydzielana z przesączu hodowlanego, czyli etap 1 - oddzielanie grzybni (filtracja)
Bioreaktor
namnażanie grzybni
hodowla posiewowa
hodowla produkcyjna
Praca z roztworem w układzie homogenicznym
filtracja
ekstrakcja np. octanem butylu
precypitacja po dodaniu octanu potasu
filtracja
rozpuszczanie w alkoholu izopropylowym
krystalizacja
filtracja…
… penicyliny, cykloseryny)
Te środki chemiczne dodawane po zabiciu, nie mogą wpływać tylko na produkt.
Jony Mg muszą dobrze działać na hodowlę.
Związek dodawany do hodowli - mający na celu osłabić ścianę komórkową:
DAD - kwas dwuaminopimelinowy
G-N - acetyloglukozamina
M-kwas-N-acetylomuraminowy
G - M - G
Ala - Glu - DAD - Ala pentapeptyd
Lys - Glu - DAD - Ala G - M - G
Destrukcja ściany komórkowej poprzez…
… organiczne Roztwory jonowe
< 0,1 nm
sole
kwasy
zasady
UKŁAD MAKRODYSPERSYJNY
zawiesina, ciało stałe-ciecz (te same cząstki, różne rozmiary)
Komórki mikroorganizmów
Nośniki ziarniste z immobilizowanych katalizatorem (enzymy na granulkach)
Struktury żelowate z enzymem w okluzji (enzym usieciowany przez aldehyd glutarowy)
Kryształy (osad) reagentu = precypitat
Emulsja, ciecz-ciecz (dwie fazy, różna dyspersja…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz