Wykład - fermentacja galusowa, penicilina, związki steroidowe, hormony roślinne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1645
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - fermentacja galusowa, penicilina, związki steroidowe, hormony roślinne - strona 1 Wykład - fermentacja galusowa, penicilina, związki steroidowe, hormony roślinne - strona 2 Wykład - fermentacja galusowa, penicilina, związki steroidowe, hormony roślinne - strona 3

Fragment notatki:

Fermentacja galusowa
Tanaza enzym przekształcający taninę przy udziale drobnoustrojów do kwasu galusowego i glukozy
Podstawowym celem produkcji enzymu w oparciu na drobnoustrojach jest pozyskiwanie przy jego udziale kwasu galusowego z materiału roślinnego zawierającego taniny. Jedna z najstarszych metod używanych do produkcji tego kwasu polegająca na tym, że surowiec gromadzony był w pryzmach, które nawilgacano i zaszczepiano czystą kulturą A. niger lub P. chrysogenum. Pryzmy te od czasu do czasu mieszano i pozostawiano w temperaturze 30 0C. Po okresie fermentacji trwającym około miesiąca z przerośniętego grzybnią materiału roślinnego ekstrahowano kwas galusowy za pomocą gorącej wody.
Współczesne metody produkcji kwasu galusowego opierają się na użyciu roztworów taniny, które są zaszczepiane czystymi kulturami mikroorganizmów wytwarzających tanazę Deschamps i Lebeault donieśli o możliwości wytwarzania kwasu galusowego z tanin tary (Caesalpinia digyna) przez Klebsiella pneumoniae i Corynebacterium sp. Wydajność tego procesu została oceniona na 55%. Z kolei Pourrat i wsp. opisali metodę produkcji kwasu galusowego z tanin tary i sumaka z wykorzystaniem A. niger. W przypadku tanin tary wydajność reakcji po 45 godzinach fermentacji wynosiła 30%, zaś w odniesieniu do sumaka kształtowała się na poziomie 9,7%. Niska wydajność produktu była spowodowana biodegradacją kwasu galusowego przez te szczepy. Stwierdzono, że użycie do wytwarzania kwasu mutantów niezdolnych do jego rozkładu oraz immobilizowanej tanazy znacznie zwiększa efektywność produkcji kwasu galusowego.
Fermentacja galusowa może być prowadzona metodą wgłębną i powierzchniową. Bardziej wydajna jest metoda powierzchniowa. Przy zastosowaniu metody powierzchniowej nie musimy obawiać się infekcji ponieważ tanina będąca substratem wykazuje wysoką toksyczność i nie wiele drobnoustrojów jest na nią odpornych.
W procesie fermentacji kwasu galusowego jako substrat stosuje się wyciągi z takich roślin jak sumak, klon, kasztan jadalny. Sporządza się roztwór wodny lub stosuje taninę czystą, roztwór uzupełnia sie dodatkiem sacharozy i składników mineralnych. Następnie przyrządzony roztwór taniny rozlewa się do specjalnych tac i zaszczepia A. Niger. Fermentację trwa 14-16 dni, prowadzi się ten proces w temperaturze 30-330C. Kwas galusowy wyodrębnia się skłócenie roztworem eteru i etanolu zmieszanym w proporcji 4:1. Następnie oczyszcza węglem aktywnym. Roztwór się oziębia co powoduje wydzielenie kryształów,które oddziela sie przez wirowanie
Zastosowanie Kwas galusowy ma kilka ważnych zastosowañ w przemyśle. Używany jest głównie jako substrat wyjściowy w produkcji pirogalolu i estrów kwasu galusowego. Pirogalol wykorzystywany jest do barwienia futer, skór i włosów oraz w przemyśle fotograficznym

(…)

… pochodnych steroidowych:
Metodą chemiczną są wielkie trudności lub jest nieosiągalne. Kortyzol. Utlenianie redukcja, metylacja.
Mikrobiologiczna synteza pochodnych steroidowych, np. kortyzol, który wcześniej otrzymywano w 37 reakcjach co dawało małą wydajność i wysoką cene (200$). Odkrycie hydroksylacji steroidów pozwoliło uprościć proces i obniżyć cenę (6$). Udało się połączyć mikrobiologię z chemią…
…. Produkty mogą być w cieczy pofermentacyjnej, ale i na powierzchni grzybów lub w ich wnętrzu. Ekstrakcja. Następnie przesącz można zagęścić, otrzymuje się nieoczyszczoną pochodną. Oczyszczenie za pomocą chromatografii kolumnowej. Poza lecznictwem syntetyczne steroidy używane są w hodowli zwierząt. Testowano to na drobiu. Produkcja hormonów roślinnych:
-gibereliny
-sterole => prekurory dla roślin honrm. Steroidowych
-Gibrella , Aspergillus,Cladosporium, Penicillum
- DDT dichloro difenylo trichloroetan => insektycyd ma skutki uboczne Pl odpowiednik azotoks
* b.skuteczny w walce ze stonka
*trwały=> nagromadza się w tkankach zwierząt roślinożernych a tym samym w ludzkich organizmach,dlatego wycofano go całkowicie
Insektycydy- zastapiono drobnoustrojami, które są: (bioinsektycydy)
*biodegradowalne
*działają…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz