Wykład - fermentacja glukonowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1463
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - fermentacja glukonowa - strona 1 Wykład - fermentacja glukonowa - strona 2 Wykład - fermentacja glukonowa - strona 3

Fragment notatki:

Fermentacja glukonowa
Kwas glukonowy (2,3,4,5,6 pentahydroksykapronowy) może być wytwarzany w znacznych ilościach przez szereg organizmów głównie Gluconobacter oxydans, bakterie z rodzaju pseudomonas, gatunki grzybów niższych głównie Penicillium notatum i chrysogenum jak i grzyby z rodzaju Aspergillus wentii, niger. Zastosowanie bakterii jest bardziej efektywne, nie mniej w procesach technologicznych częściej stosuje się grzyby z uwagi na prostsza metodę produkcji.
Fermentacja glukonowa może być prowadzona z zastosowaniem metod: powierzchniowej, wgłębnej, półciągłej wgłębnej.
W metodzie powierzchniowej stosujemy następujące rodzaje szczepów bakterii Aspergillus Niger, Penicillium funiculosum. Proces fermentacji w metodzie powierzchniowej prowadzi się na płytkich tacach napełnionych roztworem technicznej glukozy o stężeniu 20-25%, roztwór ten dodatkowo wzbogaca się solami mineralnymi. W odróżnieniu od fermentacji cytrynowej, proces fermentacji glukonowej przebiega przy pH zasadowym (ok 7). w procesie tym stosujemy środki neutralizujące np. wodorotlenek wapnia,który umożliwia utrzymanie pH w przedziale od 5,5-6,5. odpowiednią temperaturą przebiegu fermentacji jest przedział od 25-300C. Proces fermentacji metodą powierzchniową trwa dłużej niż metodą wgłębną i trwa od 8-10 dni, a wydajność fermentacji wynosi 55-65 % w stosunku do użytego węglowodanu.
W metodzie wgłębnej stosuje szczep bakterii Aspergillus fumaricus. Proces tej fermentacji również prowadzi sie w obecności środków neutralizujących, głównie węglanu wapnia. Czas fermentacji krótszy i wynosi od 48-60 godz. w wydajność procesu kształtuje się na poziomie 90%.
W metodzie półciągłej wgłębnej stosujemy kadzie fermentacyjne typu bębnowego o pojemności 1600 dm3. Układa sie je horyzontalnie poziomo i wypełnia do 1/3 części pojemności tj. 530dm3, następnie wyprowadza się innoculum Aspergillus fumaricus i reguluje się ciśnienie i nastawia na mieszanie. Proces ciągłego mieszania podłoża powoduje że grzybnia wytwarza postać kulistą. Do zacieru dodaje się odpowiednia ilość glukozy (115g/1dm3), węglanu wapnia-środek neutralizujący (26g/dm3). Węglan wapnia rozpuszcza się w środowisku i 26 g węglanu wapnia może związać ok. 102 gramów kwasu glukonowego. Gdy stężenie glukozy wynosi ok.1%, przerywa się fermentację i obniża ciśnienie z 0,3-0,1 mega paskali (odpowiada to obniżeniu ciśnienia z 3atmosfer do 1 atm.), po czym roztwór fermentacyjny pozostawia się w spokoju na 35 minut. Na wskutek obniżenia ciśnienia i wstrzymania przepływu powietrza obserwujemy wypłynięcie grzybni na powierzchnię płynu. Raz wytworzoną grzybnie można wykorzystać do kilku cykli fermentacyjnych, grzybnię wykorzystuje się tak długo dopóki zachowuje swoje właściwości, a gdy utraci wyprowadza się nowe innoculum.

(…)

… się że produkcja kw. Jabłkowego metodą biotech. Może w przyszłości wyprzeć cytrynian
- 30-50 tys. Ton produkcja roczna
Aspergillus (parasiticus, flavus, oryzae)
Metoda wgłębna bardziej ekonomiczna i wydajniejsza niż pow. 5-7 dni; 30C pH 5-7,5 ; 70% fuktoza, maltoza, sacharoza, (substraty 10-15% w podłożu plus kw. Org. I sole min. ) gliceryna-substrat; fumaran, pirogronian (prekursory które przyspieszają tępo…
… produkcja kształtuje się na poziomie od 10-20 tys. ton rocznie
Kwas itakonowy powstaje z kwasu cytrynowego, który następnie wskutek odwodnienia przechodzi w kwas cis-akonitowy, który kolejno w skutek dekarboksylacji przechodzi w kwas itakonowy.
Zastosowanie:
produkcja detergentów pralniczych, mas plastycznych, wykańczanie włókien syntetycznych
Biosynteza kwasu fumarowego
Istnieje wiele aspektów…
… charakterystyce). Własność ta wiąże się ściśle z zastosowaniem kwasu fumarowego w produkcji polimerów takich jak nienasycone żywice poliestrowe, żywice papierowe czy alkidowe. Produkcja lakierów i pokostów.
w przemyśle spożywczym jako dodatek do żywności i napojów (o symbolu E297) pełniący głównie rolę regulatora kwasowości używanego czasami w zamian za kwas cytrynowy, a także jako substrat w produkcji kwasu…
…, tuszy, lakierów, odczynników karboksylujących czy kosmetyków
kwas fumarowy powstaje na drodze procesów podobnych do fermentacji alkoholowej. Rozszczepienie heksoz na dwie triozy, następnie ich redukcja do alkoholu etylowego, podlegającego dalszemu utlenianiu do kwasu octowego która jest zamieniany kwas bursztynowy a ten następnie przechodzi w kwas fumarowy. (opisana strategia I szlaku biosyntetycznego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz