cefomycyny i tetracykliny - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2499
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
cefomycyny i tetracykliny - omówienie - strona 1 cefomycyny i tetracykliny - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Cefalosporyny, cefomycyny i tetracykliny
Cefalosporyny i cefomycyny
~1953r. - odkrycie cefalosporyn w filtrach grzyba Cephalospolim aciemaium.
~1971r - odkrycie cefalosporyn (7-metoksycefalosporyn) w hodowlach promieniowcow.
Obecnie do produkcji stosowane są szczepy Streptomyces lipmonii, S. Clonligens, Nocardia.
Produkcja cefalosporyny C
Cefalosporyna C stanowi punkt wyjścia do produkcji kw 7-AC w wstępnie
połsyntetycznych cefalosporyn. Przebieg produkcji podobne jak przy wytwarzaniu penicyliny.
Skład podłoża:
Glukoza, sacharoza (ważna proporcja między cukrami), WNIK, mączka rojowa (źrodło N), ważny dodatek metioniny - sprzyja produkcji i dyspersji enzymow biorących udział w biosyntezie antybiotykow oraz sprzyja fragmentacji grzybni w II fazie biosyntezy.
I etap (2-3dni), 25°C - wzrost grzybni, zużycie glukozy
II etap (4-5 dni) - biosynteza antybiotykow, w tym etapie ma miejsce silna fragmentacja grzybni oraz wytwarzanie artospro czemu sprzyja obecność metioniny.
Wyodrębnianie produktu:
Cefalosporyna w przeciwieństwie do penicyliny nie ma charakteru hydrofobowego dlatego wyodrębnia się ją na jonowymieniaczach, przeprowadza w sol sodową i poddaje hydrolizie chemicznej lub enzymatycznej do kwas 7-AC, ktory stanowi punkt wyjścia do produkcji
połsyntetycznych cefalosporyn.
Kwas 7-AC można też produkować bezpośrednio z użyciem mitantow lub szczepow zmodyfikowanych genetycznie.
Tetracykliny
Są związkami czteropierścieniowymi, pierścień D jest aromatyczny co jest przyczyną żołtej barwy. Tetracykliny są słabo rozpuszczalne w wodzie i dlatego są podawane w postacie chlorowodorkow co sprzyja wchłanianiu z przewodu pokarmowego. W porownaniu z innymi antybiotykami są słabo toksyczne i stabilne chemicznie. Posiadają szeroki zakres działania (bakterie Gram (+), Gram (-), mykoplazmy, riketsje, krętki itd.). Oporność drobnoustrojow na tę grupę antybiotykow jest stosunkowo niska. O silnych właściwościach bojczych (antybakteryjnych) decyduje obecność w cząsteczce tetracyklin grupy dimetyloaminowej przy C-4. Pozostałe podstawniki mają wpływ głownie na rozpuszczalność i usuwanie antybiotyku z organizmu. Mechanizm działania polega na zablokowaniu syntezy białka przez rozbicie połączenie kodon-antykodon pomiędzy tRNA i mRNA. Tetracykliny wiążą się z białkami S7 podjednostki 30S rybosomu w wyniku czego następuje zahamowanie procesu translacji.
Do produkcji używa się szczepy:
✗ Streptomyces aureofaciens
✗ Streptomyces rimossus
✗ Streptomyces viridifaciens
Wydajność - 20 g/l szczepy po selekcji i wielokrotnej mutacji.


(…)

… powinno być utrzymywane na niskim poziomie.
Produkcja tetracyklin:
Zarodniki - podłoże Czapka-Doxa (sprzyja wytwarzaniu zarodnikow, nie grzybni)
Podłoża posiewowe - WNK, sole mineralne, CaCO3 (neutralizacja), 4-5 etapow - za każdym razem zwiększanie objętości (inokulum 5-10%) temperatura 27-28°C.
Bioreaktor produkcyjny:
- źrodło węgla - skrobie ziemniaczana, skrobia kukuryziana
- źrodło azotu - WNK, jony amonowe, soja
- ponadto sole mineralne, składniki przeciwpienne (oleje roślinne), Ca CO3 (korygowanie pH i tworzenie nierozpuszczalnych kompleksow z antybiotykiem co ogranicza działanie antybiotyku na producenta)
I doba - namnażanie biomasy (nie wytwarzany jest antybiotyk)
II doba - ograniczenie wzrostu, zaczyna się produkcja antybiotyku z prekursorow wytworzonych w proces ananabolicznych w okresie wzrostu. Całość…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz