Antybiotyki-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Antybiotyki-opracowanie - strona 1 Antybiotyki-opracowanie - strona 2 Antybiotyki-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Mikrobiologia przemysłowa ćw. 4
ANTYBIOTYKI
Badanie z zamro onej brzeczki.
Hodowla produkcyjna = podło e + zabity szczep + grupa ryfamycyn
Okresy badań antybiotyków:
- okres wstępny (Alexander Fleming, na zdj.)
- złota era badań nad antybiotykami
- era antybiotyków półsyntetycznych (narastająca oporność
związków chorobotwórczych zmusza do modyfikacji ju
istniejących i poszukiwań innych, lepszych)
Antybiotyki są metabolitami wtórnymi (związki nie pełniące podstawowych funkcji w
yciu producenta, ale w określonych warunkach mogą sprzyjać ich rozwojowi = ograniczają
innych organizmów w danej niszy ekologicznej). Antybiotyki są substancjami naturalnymi,
najczęściej pochodzą od drobnoustrojów, ale to te i półsyntetyczne modyfikanty czy
syntetyczne analogi. Mogą działaś bakteriobójczo (grzybobójczo) czyli zabijać bezpośrednio
komórki bakterii czy grzybów chorobotwórczych lub bakteriostatycznie (fungistatycznie) –
hamując rozmna anie. Działają w małym stę eniu, wybiórczo na struktury i procesy
biologiczne hamując wzrost lub namna ania komórek.
Produkowane są :
- najczęściej przez promieniowce = grupa wielkości 600 tyś (rodzaj Streptomyces 5 tyś)
- Bacillus – koło 200 gat. wytwarzających antybiotyki
- Pseudomonas - około 100
- Grzyby : w tym Penicillium 200, Aspergillus 150
Mo na je podzielić na ró ne klasy:
Podział ze względu na budowę chemiczną :
- pochodne aminokwasów
o beta – laktamowe (penicyliny)
o polipeptydowe (polimycyna)
- pochodne cukrów
o aminoglikozydy (streptomycyna, pentamycyna, neomycyna)
- makrocykliczne
o erytromycyna, ryfamycyna (rodzina ansamycyn)
- chinony i pochodne
o tetracyklina
- ró ne związki, pochodne cykloalkanów, poliestry, zw. aromatyczne (np.
chlorafenikol)
Podział ze względu na mechanizm działania :
- hamowanie syntezy kwasów nukleinowych, uszkadzające materiał genetyczny
drobnoustrojów (syntezy RNA np. ryfamycyna – przez połączenie z podjednostka
polimerazy)
o zaburzenie syntezy białek (chlorafenikol, tetracyklina)
-
Uszkadzające strukturę ściany i (lub) błony komórkowej oraz zaburzające czynności
w nich odbywające się (cefalosporyny, penicyliny, polimiksyny, colistyna,
wankomycyna).
o zaburzenie funkcjonowania błon biologicznych
Mikrobiologia przemysłowa ćw. 4
o zakłócenia syntezy składników ściany komórkowej
-
Hamujące syntezę białek strukturalnych i enzymatycznych cytozolu (erytromycyna,
linkosamidy, neomycyna, streptymycyna, tetracykliny).
o zaburzenia procesów oddechowych i energetycznych
Mechanizm przeciwbakteryjnego działania antybiotyków mo na równie przedstawić
następująco:
-
Uszkadzanie struktury i czynności ściany komórkowej organizmu patogennego, np.
bacytracyna, cykloseryna, penicyliny, cefalosporyny, rystocetyna, wankomycyna
Uszkadzanie struktury i czynności błony komórkowej organizmu patogennego, np.
nystatyna, gramicydyna, nowobiocyna, polimiksyny
Hamowanie translacji, czyli syntezy białek, np. erytrymycyna, chloramfenikol,
aminoglikozydy, tetracykliny
MIC (minimal inhibitory concentration) –

(…)

…, gęsta ciecz o zapachu karmelu.
Zawiera głównie sacharozę.
o Serwatka
Te produkt odpadowy w przetwórniach produktów mlecznych. Zawiera głównie laktozę
- prekursorowe produkty końcowe : sprzyjają szybszej i wydajniejszej produkcji. Zapewniają
określona biosyntezę jednego produktu. np.
o propanol – prekursor erytromycyny
o jon fenylo – octowy : prekursor penicyliny benzylowej
o glicyna – prekursor seryny…
… onym
acetonem
PO YWKA PRODUKCYJNA
Musi zapewnić wzrost grzybni i biosyntezę produktu
- źródło C (węglowodory, kwasy organiczne, alkohole , tłuszcze)
- źródło N mineralnego (NH4SO4)
- węglan wapnia (do stabilizacji pH)
- źródło P (KPO4 – fosforan potasu)
- mikroelementy (cynk, kobalt, magnez... wg. indywidualnych potrzeb)
- źródło N organicznego i C (mąki : ytnia, pszenna, arachidowa) = składniki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz