Mikrobiologia przemysłowa ćw. 1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikrobiologia przemysłowa ćw. 1 - strona 1 Mikrobiologia przemysłowa ćw. 1 - strona 2 Mikrobiologia przemysłowa ćw. 1 - strona 3

Fragment notatki:

Mikrobiologia przemysłowa ćw. 1
Mikrobiologia przemysłowa zajmuje się wykorzystywaniem w przemyśle właściwości
drobnoustrojów.
-
produkcja metabolitów pierwotnych (m.in. bakterie kw. mlekowego, bakterie kw.
glutaminowego, promieniowce, grzyby produkujące kwas cytrynowy, dro d e) i
wtórnych (np. antybiotyków)
immobilizacja enzymów
określanie czystości mikrobiologicznej kosmetyków, leków
Wykorzystywane są głównie bakterie z rodzajów :
GRAMM „+”
- Firmicutes (np. Bacillus, bakterie kw. mlekowego np. Lactococcus lacti)
- Actinobacteria
o ( Streptomyces)
o Corynabacterium (maczugowiec, wytwarza kwas glutaminowy)
GRAMM „-”
- Proteobacteria
o E. Coli – acylaza penicylanowa
o Glukonobacter, Acetobacter – produkują ocet winny w procesie tzw.
„fermentacji” tlenowej
I. CHARAKTERYSTYKA NIEKTÓRYCH ORGANIZMÓW
WYKORZYSTYWANYCH W MIKROBIOLOGII PRZEMYSŁOWEJ
1. Bacilllus subtilis
Firmicutes, wytwarza endospory, posiada katalazę,
względny tlenowiec, laseczka sienna, wywołuje
śluzowacenie pieczywa. Produkuje m.in. subtylinę –
u ywaną w proszkach do prania, zapewnia lepsze
oczyszczanie.
2. Streptomyces sp
Promieniowce, o ró nym stosunku do tlenu. Wytwarzają większość antybiotyków (ponad
600 ró nych, w tym około 60 jest wykorzystywanych przez człowieka)., w większości
chemoorganoheterotrofy, saprofity glebowe
Mają dosyć nietypową budowę : nitkowate, maja strzępki rozgałęziające się na końcach
(0, 5 – 1 ηm). Ich strzępki mogą mieć budowę syncytialną (nukleoidy nie porozdzielane
septami”). Wzrost strzępki „od czubka”.
-
tzw. grzybnia substratowa (wrastająca w podło e)
Mikrobiologia przemysłowa ćw. 1
-
powstają strzępki powietrzne
-
gdy brakuje pokarmu: końce strzępek przekształcają się w konidotwory,
rozgałęziające się.
Tworzą skórzaste, silnie wrośnięte w podło e kolonie. Niektóre mogą wytwarzać te
agarazę. Kolor konidiów jest charakterystyczny dla danego promieniowca (następuje
zmiana zabarwienia hodowli przy wytworzeniu konidiów)
Odpowiadają za charakterystyczny zapach gleby – geosmina (wytwarzana przez niektóre
promieniowce i sinice)
Tlenowe uczestniczą w biodegradacji ró nych zwiazków dzięki ektoenzymom (stad ich
źródłem energii są ró ne związki : skrobia, chityna , tłuszcze (lipazy), białka (protezy)
Gł. Gatunki Streptomyces :
- S. griseus – streptomycyna
- S. Aureofacians, S. rimosus – tetracyklina
- S. Erythreus – erytromycyna
- S. Venezuleae – chloramifenikol
- S. Fradiae – neomycyna
Nie wiemy, właściwie po co promieniowce produkują antybiotyki. Antybiotyki są
metabolitem wtórnym, powstają gdy kolonia jest w trakcie zamierania. (konidia są
wytwarzane przy braku składników pokarmowych) .Hipoteza : wytwarzają antybiotyki po to,
by promieniowiec mógł przetrwać niekorzystne warunki – niszcząc, to co jest obok (być
mo e organizmy, dla których panujące warunki są jeszcze w miarę korzystne).
3. Grzyby
Chemoorganohetreotrofy, eukarioty, brak plastydów, ściana komórkowa zbudowana z chityny
(i innych m.in. : mannozy, glukanów, ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz