Erytromycyna-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Erytromycyna-opracowanie - strona 1 Erytromycyna-opracowanie - strona 2 Erytromycyna-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Mikrobiologia przemysłowa ćw7
Erytromycyna
Erytromycyna jest to antybiotyk makrolidowy wytwarzany przez Streptomyces erythreus.
(obecna nazwa Sacharopolyspora erythrea). Nale y do grypy ansamycyn podobnie jak
ryfomycyna. Zale nie od dawki działa bakteriostatycznie (tzw. dawka terapeutyczna) i (lub)
bakteriobójczo. Działa na bakterie Gram-dodatnie i niektóre Gram-ujemne. Zakres działania
przeciwbakteryjnego jest zbli ony do penicyliny, działa jednak na szczepy penicylinooporne.
Do bakterii wra liwych na erytromycynę nale ą m.in.: paciorkowce (gronkowce są mniej
wra liwe), Mycoplasma pneumoniae, chlamydia, krętki, riketsje, Neisseria, Legionella,
Corynebacterium, Listeria, Haemophilus, Bordetella. Stosowana w leczeniu zaka eń
paciorkowcami, chlamydiami, legionellą, mikoplazmami, listerią, w rze ączce, w kile.
Erytromycyna posiada 12, 13 lub 15 węglowy pierścień laktomowy z ró nymi podstawnikami
przy węglu 12 (np. grupy metylowe, hydroksylowe) i resztą cukrową (np. D – dezozamina i
L-kladynoza : formy A,B lub D – dezozamina i L – mykaroza : forma C). Występują ró ne
formy erytromycyn – głównie A, B i C. Najpopularniejsza forma A – 90% . Wszystkie mają
ta sama aktywność biologiczną!
Forma erytromycyny
A
B
C
R1
OH
H
OH
R2
CH3
CH3
H
Poniewa erytromycyna jest antybiotykiem zasadowym, mo e reagować z kwasami tworząc
sole:
- stearynian erytromycyny i etylobursztynian erytromycyny (nierozpuszczalne w
wodzie, podawane doustnie)
- laktobionian i glukoheptanian erytromycyny (rozpuszczalne w wodzie, stosowane do
iniekcji)
- estry erytromycyny (estryfikacja znosi gorzki zapach erytromycyny) np.
laurylosiarczanpropionalu erytromycyny (estolan)
Mechanizm działania:
- hamowanie procesu translacji poprzez specyficzne wiązanie się z podjednostką 50S
rybosomu bakteryjnego.
o Oporność związana z modyfikacjami prowadzącymi do słabego wiązania z
rybosomem (czyli braku hamowania translacji)
Wprowadzona do leczenia w 1992 r, ju po roku u ytkowania pojawiły się bakterie oporne.
- modyfikacja 23s rRNA (przy udziale metylotransferaz bakteryjnych
- modyfikacja białka L-4 występującego w podjednostce 50s rRNA rybosomu (mutant
EryA) lub L-22 (mutant EryB)
- EryC = gdzieś w rybosomowym RNA (ale sam mechanizm nieznany)
Mikrobiologia przemysłowa ćw7
INNE FORMY ERYTROMYCYNY
1. W Polsce występuje cykliczny 11-12 węglan erytromycyny (tzw. Davercin – w
postaci tabletek).
a. W tej formie działa najsilniej na gronkowce, ma wydłu ony okres półtrwania
b. Zwiększone powinowactwo do tkanki płucnej
c. Większy zakres działania
d. Działa na : Helicobacter pylori, Campylobacter jejuni, Mycobacterium leprae,
Neisseria gonorrhoeae
2. klarytomycyna, Roksytromycyna, dirytromycyna
a. półsyntetyczne pochodne erytromycyny
b. lepsze właściwości farmokinetyczne
c. du o stabilniejsze w obecności kwasu ołądkowego ni sama erytromycyna
d. lepsze wchłanianie z przewodu pokarmowego
e. mogą być podawane ich większe stę enia
f. lepsza penetracja tkanek (bo większe stę enie)
g. wydłu ony okres półtrwania ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz