Teoria sterylizacji-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria sterylizacji-opracowanie - strona 1 Teoria sterylizacji-opracowanie - strona 2 Teoria sterylizacji-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

TEORIA STERYLIZACJI - ZABIJANIE MIKROORGANIZMÓW Wynikiem sterylizacji jest zamieranie expotencjalne Skuteczność zależy od: 1. Czasu ekspozycji 2. Gatunku 3. Liczebności populacji 4. Typu czynnika Szczepy diagnostyczne: Bacillus stearothermophilus; Clostridum - za ich pomocą sprawdza się skuteczność sterylizacji, wkłada się je do rzeczy, które się sterylizuje, a potem, jeżeli na bibułce zawierającej spory coś rośnie, to sterylizacja źle poszła.
ZAHAMOWANIE WZROSTU: 1. Związki nieselektywne - syntetyczne - hamują wszystko - syntetyzowane w laboratorium Anyseptyki - hamują wzrost lub zabijają na powierzchniach żywych tkanek Dezynfektanty - na przedmiotach martwych 2. Związki selektywne - antybiotyki - hamują tylko wybrane mikroorganizmy - zazwyczaj pochodzenia naturalnego DZIAŁANIE ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH (linia ciągła - komórki żywe, linia przerywana - wszystkie komórki)
ANYTSEPTYKI I DEZYNFEKANTY 1. ALKOHOLE - denaturują białka, rozpuszczają lipidy - antyseptyki skóra - spory i wirusy oporne (np. etanol - wysoki koszt, izopropanol) 2. Aldehydy - alkilują: -NH2, -SH, -COOH - dezynfektanty zabijają spory - toksyczne 3. Halogenowce - dezaktywują białka, reagują z Tyr, czynniki silnie utleniające - antyseptyk, skóra, oczyszczanie wody, żywności - barwią skórę, poprzez reakcję z wodą stają się toksyczne (np. jodyna, betadyna (roztwór jodu w detergencie), chlor) 4. Metale ciężkie - chronią przed grzybami, glonami, strącanie białek, reakcja z -SH - glono-, grzybobójcze, antyseptyki do oczu oraz dezynfektanty - toksyczne ( w postaci soli np. CuSO4, AgNO2, chlorki rtęci) 5. Gazy - reagują z wieloma składnikami komórek, alkilują związki organiczne - dodatki do żywności, soków, sterylizacja substancji wrażliwych na temperaturę, dobra penetracja, sporobójcze - drażniące oczy, układ oddechowy, palne, potencjalne kancerogeny (np. tlenek siarki(IV), tlenek etylenu, propiolactone) 6. Detergenty kationowe (z długim łańcuchem węglowodorowym, czwartorzędowe aminy) - niszczą błony cytoplazmatyczne - antyseptyki- skóra dezynfektanty - łatwo inaktywowane- niskie pH, związki organiczne, fosfolipidy (aktywne tylko w okolicach pH neutralnego) 7. Fenole - denaturacja białek, niszczą błony cytoplazmatyczne - dezynfektanty w wysokich stężeniach, dodatki do mydeł w niskich stężeniach (setne procenta) - bardzo toksyczne METRIOLAT - ANTYSEPTYK - TIOSALICYLANRTĘCIOWY Związek, który jest stosowany w postaci soli sodowej, jest to również pochodna fenolu


(…)

…, dopiero podawać antybiotyk: 1. Szerokie 2. Wąskie - najczęściej, działają na jeden gatunek lub rodzaj bakterii (np. na bakterie o strukturze ściany komórkowej Gramm dodatniej, a ujemnej już nie) TYP DZIAŁANIA: 1. Inhibitory syntezy ściany komórkowej - idealny cel, bo komórki zwierzęce nie posiadają ściany komórkowej 2. Biosyntezy białek- może być toksyczny również dla organizmu eukariotycznego 3…
… licheniformis (pochodzenie prokariotyczne) - zewnętrzne stosowanie, głównie ziarniaki G(+) INHIBITORY BIOSYNTEZY BIAŁEK
Bakteriostatyki - nie ma skuteczności od razu po podaniu, wymaga czasu Trwale wiążą podjednostkę 50s rybosomów - podjednostka charakterystyczna dla organizmów prokariotycznych Może się zdarzyć, że będą toksycznie wpływać na komórki eukariotyczne, Streptomyces sp. 1. Chloramphenicol 2…
… - Streptomyces sp. - wpływają na biosyntezę białek, wysoka toksyczność (wywołują ogólne złe samopoczucie, nudności), inicjacja biosyntezy białek - silnie wiążą się z białkami; szerokie spektrum działania ANTYBIOTYKI WPŁYWAJĄCE NA BŁONY KOMÓRKOWE
Polimyksyna B - bacillus poplymyxa (prokariotyczny organizm) - wysoka toksyczność, łączy się z fosfolipidami. Cel: G(-); Pseudomonas aeruginosa
ANTYBIOTYKI WPŁYWAJĄCE…
… się w cytoplazmie. U eukariotów znajduje się w jądrze, co stanowi barierę ANTYBIOTYKI SKIEROWANE PRZECIWKO GRZYBOM
Bardzo ciężko stworzyć taki, aby był też bezpieczny dla człowieka, ponieważ są to organizmy eukariotyczne, mają podobne struktury związane z biosyntezą białek, DNA. 1. Nystatyna - Streptomyces noursei - nie jest wchłaniana w układzie pokarmowym, działa w układzie moczo-płciowym, podaje się razem…
… albo bakteriostatyczne, albo bakteriobójcze. W 1941 Fleming odkrył penicylinę, ale nigdy nie użył jej klinicznie. Dopiero Florey i Chain wyizolowali penicylinę i testowali ją na myszach. Z izolacją penicyliny był problem, ponieważ uważano, że czynnikiem bakteriobójczym był enzym lizozym. Dopiero potem okazało się, że nie jest to enzym, a związek chemiczny. Aleksander Fleming w 1945 otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny, razem z Howardem Floreym i Ernstem Chainem. Dodatkowo Flemingowi zawdzięczamy odkrycie lizozymu. ANTYBIOTYK NAURALNY - produkowany przez jeden mikroorganizm by zabić lub zahamować wzrost innego. Substancje, które eliminują konkurentów do zasobów pokarmowych. Selektywność działania obejmuje unikalne struktury i procesy charakterystyczne wyłącznie dla mikroorganizmów. (czyli do czegoś…
… foliowego B9 (witaminy B9). Te leki będą skuteczne w stosunku do bakterii, które same sobie nie mogą jej syntetyzować SYNTETYCZNE LEKI SULFONOWE. SZLAK SYNTEZY KWASU FOLIOWEGO Paraaminosulfonamid - stosowano w czasie I Wojny Światowej Te związki działają na wszystkie organizmy, które muszą dostarczać jakoś witaminę B9. Zawsze są to związki sulfonowe
INNE ZWIĄZKI SYNTETYCZNE
1. Inhibitory biosyntezy kwasu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz