Krystalizacja- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 2856
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Krystalizacja- opracowanie - strona 1 Krystalizacja- opracowanie - strona 2 Krystalizacja- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

KRYSTALIZACJA
Proces odwrotny do rozpuszczania fizycznego
Proces wydzielania roztworu ciała stałego w postaci krystalicznej.
Szybkość zarodkowania  ilość zarodków/jednostkę czasu
I - obszar stabilny - zostają wytracone kryształy
II - obszar metastabilny - stężenie w równowadze z kryształami
III - obszar labilny - (pseudorealny) - tylko część zostaje wytrącona w postaci kryształów, („obszar nie istnieje”)
- krzywa nasycenia - - - - - - krzywa przesycenia
- krzywa zarodkowania  roztwór jednorodny
POWSTAWANIE KRYSZTAŁÓW
Etap I - zarodkowanie
Łączenie się rozdzielonych jonów i cząsteczek w siatkę krystaliczną, występuje przy lokalnych wzrostach stężeniach (po przekroczeniu stężenia rozpuszczalności tzw. pierwszego elementu siatki krystalicznej)
Etap II - zarodki rosną (lub ulegają rozpuszczeniu i nie ma krystalizacji)
Etap III - wzrost kryształów
dyfuzja następnych cząsteczek jonów do powierzchni kryształów (mieszanie!)
tworzenie oddziaływań na powierzchni kryształu (budowa siatki krystalicznej)
W obecności kryształów stężenie w roztworze jest równe stężeniu nasycenia!
JAKOŚĆ KRYSZTAŁÓW
Zarodkowanie silne i trwałe przesycenie roztworu wytracanie/precypitacja (szybkie wytrącanie roztworu)
Zarodkowanie  kontrolowane ochładzanie roztworu dyfuzja wzrost kryształów WYTWARZANIE KRYSZTAŁÓW
Chłodzenie
Odparowywanie
Odparowanie pod obniżonym ciśnieniem = odparowanie przy obniżonej temperaturze
KRYSTALIZATORY
Aparaty, w których panują warunki do wydzielenia i wzrostu kryształów
Chłodzenie - przepływ zimnego powietrza, lodowatej wody lub innego płynu chłodzącego
Mieszanie - urządzenia zapobiegające osadzaniu się kryształów na ścianach, posuwające kryształy ku wyjściu
WSPÓŁWYTRĄCANIE
Usuwanie z roztworu związków występujących w niewielkim stężeniu przez wprowadzenie innego związku
Wykorzystuje się fakt, że rozpuszczalność zależy od innych substancji rozpuszczonych
Współwytrącanie
Wg mechanizmu adsorpcyjnego
(powierzchnia kryształu)
wg mechanizmu wg mechanicznej okluzji


(…)

…) krystalizacja krystalizacja
izomorficzna izodimorficzna
mechanizm zależny od rodzaju substancji dobór w zależności od aplikacji
krystalizacja czyszcząca ? krystalizacja produktu
Współwytrącanie:
związki nieorganiczne: Al(OH)3, Fe(OH)3, CuS, MgS, PbS - współwytrącanie jonów
związki organiczne: tioetery, szczawiany, tiomocznik, tiocyjaniany, pirydyna - znacznie bardziej selektywne niż nośniki nieorganiczne, często tworzą wiązania chemiczne z substancjami współwytrącanymi
AnBm Związek ulega strąceniu, jeśli przekroczony zostanie iloczyn rozpuszczalności
IR=[Am+]n*[Bn-]m Stosując nadmiar jednego jonu w roztworze można zmniejszyć stężenia drugiego jonu
PRZYKŁADOWE APLIKACJE
usuwanie metali lub substancji barwnych ze ścieków i podczyszczanie ścieków i np. przed biodegradacją
strącanie fosforu
dekarbonizacja…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz