Wektor wodzący - strona 7

Przedmiot dynamiki

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 707

jest dynamicznym równaniem ruchu punktu materialnego. Jeżeli wektor wodzący rozpatrywanego punktu materialnego...

Mechanika - dynamika ogólna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mechanika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 784

jest dynamicznym równaniem ruchu punktu materialnego. Jeżeli wektor wodzący rozpatrywanego punktu materialnego...

Grawitacja - Newton

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Jan Marian Pluta
 • Fizyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1428

jeszcze jeden interesujący fakt. Ruchy ciał w takim polu zachodzą zawsze w jednej płaszczyźnie wyznaczonej przez wektor...

Statyka

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 294
Wyświetleń: 819

3.1.1. Własności sił działających na ciało sztywne      Statyka zajmuje się badaniem sił działających na ciała znajdujące się w  spoczynku. Wtedy siły działające na ciało, które pozostaje w spoczynku, muszą się  równoważyć, czyli być w równowadze. I właśnie ustalanie warunków równowagi  będzie gł...

Wstęp do mechaniki - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Sławomir Kciuk
 • Mechanika
Pobrań: 84
Wyświetleń: 728

niezmiennikiem układu sił. Wektorową funkcję czasu nazywamy wektorem wodzącym. Wektor ten możemy zapisać...

Własności sił działających na ciało sztywne - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 294

3.1.1. Własności sił działających na ciało sztywne Statyka zajmuje się badaniem sił działających na ciała znajdujące się w spoczynku. Wtedy siły działające na ciało, które pozostaje w spoczynku, muszą się równoważyć, czyli być w równowadze. I właśnie ustalanie warunków równowagi będzie głównym ...