Wektor wodzący

Wektor wodzący - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Magdalena Seroczyńska
 • Fizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 602

Wektor wodzący. Prędkość liniowa. Przyspieszenie liniowe. Przyspieszenie styczne i normalne...

Układ środka masy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Magdalena Seroczyńska
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 420

może być określony jako punkt mający tę właściwość, że wektor wodzący tego punktu pomnożony przez masę układu równa...

Pęd punktu materialnego

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogdan Sowiński
 • Mechanika stosowana
Pobrań: 28
Wyświetleń: 931

, którego położenie opisane jest wektorem wodzącym r względem danego układu odniesienia( wybranego punktu, zwykle...

Wektory

 • Politechnika Poznańska
 • dr Ewa Chrzumnicka
 • Fizyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 875

, czyli długości wektora wodzącego, oraz kąta, jaki tworzy wektor wodzący z poziomą osią kartezjańskiego układu...

Kinematyka punktu - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 462

w punkcie O i końcu w rozważanym punkcie M. z L hodograf wektora wodzącego M r wektor wodzący O y x Rys. 5.1...