Wstęp do mechaniki - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstęp do mechaniki - wykład - strona 1 Wstęp do mechaniki - wykład - strona 2 Wstęp do mechaniki - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Belka pręt dowolnego przekroju podpartym w jednym lub 2 punktach i obciążony siłami zginającymi go.
Ciało doskonale sztywne wzajemne odległości cząstek nie ulegają zmianie. Ciało nie podlega żadnym odkształceniom pod wpływem działających sił
Dwa układy są sobie równe wtedy gdy ich wektory główne i momenty główne wzg. dowolnie obranego bieguna są sobie równe.
Iloczyn skalarny wektora momentu głównego wyznaczonego wzg. dowolnego bieguna i wektora głównego nazywamy parametrem układu sił. Parametr układu nie zależy od obranego bieguna redukcji i nazywamy go drugim niezmiennikiem układu sił.
wektor
moment
parametr układu
Przypadki redukcji
≠0
≠0
≠0
2 siły skośne lub skrętnik
≠0
≠0
=0
wypadkowa
≠0
=0
=0
Wypadkowa przechodząca przez środek redukcji
=0
≠0
=0
para sił
=0
=0
=0
układ równoważny
Iloczyn skalarny 2 wektorów jest skalarem równym iloczynowi modułowi tych wektorów i cos kąta zawartego pomiędzy
Własności iloczynu skalarnego:
iloczyn skalarny jest skalarem
iloczyn skalarny jest przemienny
iloczyn skalarny jest równy 0 dla wektorów ┴
iloczyn skalarny jest rozdzielny względem dodawania
Iloczyn wektorowy 2 wektorów a i b jest wektorem c prostopadłym do płaszczyzny wyznaczonej przez te 2 wektory, o module równemu iloczynowi modułów i sin kąta zawartego pomiędzy. W układzie prawoskrętnym zwrot wektora będącego wynikiem iloczynu wektorowego określamy na podstawie śruby prawoskrętnej.
Własności iloczynu wektorowego:
iloczyn wektorowy jest wektorem
iloczyn wektorowy nie jest przemienny
iloczyn wektorowy jest równy 0 dla wektorów ||
iloczyn wektorowy jest rozdzielny wzg. Dodawania
Kratownicą nazywamy układ prętów przegubowych połączonych w przegubach, niezmienny geometrycznie pod wpływem obciążenia zew.
Mechanika jest działem fizyki zajmującym się badaniem ruchu ciał materialnych.
- statyka - analiza reakcji oddziaływań
- kinematyka - analiza ruchu bez podania przyczyn
- dynamika analiza ruchu i jego przyczyn
Metody rozwiązywania kratownic: Model ciała sztywnego: a)wykreślnie: Cremona, culmana; b)analitycznie: równoważenia węzłów (wybieramy węzeł w którym zbiegają się tylko 2 pręty o niewiadomych siłach wew., rittera (przecinamy kratownicę przez 3 pręty nie wychodzące z jednego węzła); Model ciała odkształconego: metoda elementów skończonych.


(…)

… z warunków równowagi ciała sztywnego; 3.wybieramy węzeł, w którym zbiegają się tylko 2 pręty o niewiadomych siłach wew; 4.wyznaczamy sił wew i piszemy równania równowagi węzła, z których wyznaczamy dwie niewiadome 5.przechodzimy do następnego węzła, w którym zbiegają się tylko 2 pręty o niewiadomych siłach wew; 6.postępowanie powtarzamy do chwili wyznaczenia wartości wszystkich niewiadomych sił wew.
Metoda Rittera: 1. oznaczamy liczbę prętów i węzłów. Sprawdzamy czy kratownica jest statycznie wyznaczalne; 2.wyznaczanie reakcji więzów z warunków równowagi ciała sztywnego; 3.przecinamy kratownicę przez 3 pręty nie wychodzące z jednego węzła; 4.odrzucamy odciętą część zastępując jej oddziaływanie na kratownicę odpowiednimi siłami wew; 5.formujemy równania równowagi jako 3 równania momentów sił względem punk przecięcia się poszczególnych niewiadomych sił. Jeżeli 2 z prętów są równoległe to 3 pkt wybieramy dowolnie lib wykorzystujemy jeden warunek rzutów sił i dwa warunki momentów sił
Moment siły (moment obrotowy) - Mo siły F względem punktu O jest iloczyn wektorowy promienia wodzącego r, o początku w punkcie O i końcu w punkcie przyłożenia siły oraz siły F. Wektor momentu siły jest wektorem osiowym…
… fizyczna równa stosunkowi przyrostu prędkości ΔV do czasu, w którym ten przyrost nastąpił: a=ΔV/Δt
Przyśpieszenie chwilowe (a) - stosunek zmiany prędkości zaistniałej w nieskończenie krótkim przedziale czasu do tego przedziału czasu: a=ΔV/Δt dla Δt dążącego do zera (Δt -> 0).
Przyspieszenie pkt bryły materialnej całkowite przyspieszenie dowolnego pkt bryły sztywnej poruszającej się ruchem obrotowym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz