Wektor wodzący - strona 4

Mój_moment

  • Politechnika Warszawska
  • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
  • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1015

. Wielkość ta zdefiniowana jest następującym wzorem: , gdzie: ri - wektor wodzący i-tego ładunku qi - ładunek...

Notatki z ćwiczeń - 2010

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • dr inż. Wacław Zakrzewski
  • Mechanika budowli
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1253

- przyspieszenie ziemskie, m - masa ciała, θ - kąt wektora wodzącego ciała z pionem A - amplituda siły wymuszającej...

Kinematyka - bryly

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • dr Anna Jawor
  • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 903

. Obecnie wyznaczymy współrzędne wektora wodzącego r punktu M w układzie x, y, z. Z rysunku 5.8 widzimy...