Badanie ruchu obrotowego bryły sztywnej - teoria

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie ruchu obrotowego bryły sztywnej - teoria - strona 1 Badanie ruchu obrotowego bryły sztywnej - teoria - strona 2 Badanie ruchu obrotowego bryły sztywnej - teoria - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Badanie ruchu obrotowego bryły sztywnej. 1 Wstęp teoretyczny Ruch  obrotowy bryły  sztywnej  jest  determinowany przez  działające  na  nią  momenty sił  zewnętrznych.   Przyspieszenie  kątowe   vε   bryły sztywnej jest proporcjonalne do momentu  działającej siły  v M   a odwrotnie proporcjonalne do momentu bezwładności bryły I: v v ε = M I Jest to podstawowe równanie ruchu obrotowego, nazywane II zasadą dynamiki dla ruchu  obrotowego.  Momentem siły względem danego punktu lub osi nazywa się iloczyn wektorowy wektora  wodzącego  v r   przez wektor siły  v F  : v v v M r F = × Moment siły jest wektorem prostopadłym do płaszczyzny wyznaczonej przez wektor siły  v F i wektor wodzący  v r  o zwrocie zgodnym z kierunkiem ruchu śruby prawoskrętnej. Momentem bezwładności I ciała sztywnego względem danej osi obrotu nazywa się sumę  iloczynów elementów masy  ∆mi tego ciała przez kwadraty ich odległości od tej osi: I m r i i i n = = ∑ ∆ * 2 1 2  Ćwiczenie 1    Wyznaczanie momentu bezwładności bryły sztywnej względem osi obrotu. Użyte przyrządy - wahadło Oberbecka - ciężarki - linijka kl. 1 [mm] Rysunek poglądowy wahadła Oberbecka r  - promień szpulki d  - odległość ciężarków od osi obrotu W celu wykonania ćwiczenia ciężarki  m   ustawiano w pewnej określonej odległości  d   od osi  obrotu.   Następnie  na   nici  przełożonej  przez   bloczek   zawieszano   odważnik  o   masie   m1   i  dwukrotnie   zmierzono   czas   opadania   odważnika   na   drodze   S .   Pomiary  powtórzono   dla  czterech różnych mas ciężarka  m1 . Zestawienie wyników m1 tśr ∆t I ∆I [kg]*10-3 [s] [s] [kg*m2]*10-3 [kg*m2]*10-3 80,7 13,2 0,01 7,27 2,1 100,7 12,23 0,07 8,01 3,2 130,7 9,9 0,03 6,8 1,3 160 7,73 0,06 5,06 1,8 Obliczenia wykonano dla ciężarków   m   oddalonych od osi obrotu  o   d = 0,18 [m] . Droga  pokonywana przez odważnik  S = 2,07 [m] , zaś promień szpulki  r = 0,015 [m]. I m g r t S m r = − * * * * * 2 2 2 2 - niepewność pomiarową  ∆ I obliczono ze wzorów: ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ I dI dm m dI dr r dI dt t dI dS S = + + + * * * * dI dm g r t S r m = − * * * * 2 2 2 2 ∆   ∆m = 1 [g] = 1*10-3 [kg] dI dr m g r t S m r r = − * * * * * * 2 2 ∆ ∆r = 3 [mm] = 3*10-3 [m] dI dt m g r t S t = * * * ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz