Kinematyka - zadania 4

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kinematyka - zadania 4 - strona 1 Kinematyka - zadania 4 - strona 2

Fragment notatki:


  m 1 m2 I0 R   Wydział BLiW Wydział BLi Wydział BL Wydział B   Ćwiczenia rachunkowe  Ćwiczenia rachunkowe Ćwiczenia rachunkow Ćwiczenia rachunko         Lista 4 Lista List Lis   Kinematyka i dynamika bryły sztywnej. Zasada zachowania momentu pędu.      Zadanie 1  Koło  toczy  się bez  poślizgu  ze  stałą prędkością  liniową  vo  po prostym  odcinku  drogi.  Znaleźć  chwilowe  prędkości  punktów  A,  B,  C,  D,  E  leŜących na obwodzie koła względem ziemi.     Zadanie 2  Jaką  siłą  naleŜy  przycisnąć  klocek  hamulcowy  do  powierzchni  koła  rozpędowego  o  momencie  bezwładności  I  i  promieniu  R,  aby  zatrzymać  je  po  upływie  czasu  t,  jeŜeli  wiruje  ono  z  prędkością  kątową 0? Współczynnik tarcia wynosi f.    Zadanie 3  Dwa  odwaŜniki  o  masach  m1 = 2kg,  m2 = 1kg  są  połączone  nicią  przerzuconą  przez  krąŜek.  Promień  krąŜka  R = 0,1m,  a  jego  masa  m = 1kg. Obliczyć:  a) przyspieszenie a z jakim poruszają się odwaŜniki,  b) naciągi F1 i F2 nici, na których są zawieszone odwaŜniki.  KrąŜek uwaŜać za jednorodny, a tarcie pominąć.    Zadanie 4  Szpulka, podobna do zabawki jo-jo, składa się z dwóch jednorodnych krąŜków o równych masach M i o  promieniach  R  oraz  łączącego  je  wałka  o  promieniu  r  i  o  masie,  którą  moŜna  pominąć.  Na  szpulce  nawinięta jest nić przyczepiona do sufitu. W chwili początkowej pozwalamy szpulce, spoczywającej w  odległości D od sufitu, swobodnie opadać w dół. Z jakim przyspieszeniem porusza się do dołu środek  szpulki?    Zadanie 5   Kula o masie M i promieniu r stacza się (bez poślizgu) po równi pochyłej o długości d i kącie nachylenia  α. W chwili początkowej kula znajduje się w spoczynku. Oblicz wartość prędkości liniowej środka masy  kuli przy podstawie równi.    Zadanie 6  Cienki  pręt  o  masie  M  i  o  długości  L  spoczywa  na  gładkiej  poziomej  powierzchni.  Mały  kawałek  kitu  równieŜ o masie M, poruszający się z prędkością v w kierunku prostopadłym do pręta uderza w jego  koniec i przykleja się do niego. Zderzenie (niespręŜyste) trwa bardzo krótko.   (a)  Jaka jest prędkość środka masy układu przed i po zderzeniu?  (b)  Jaka jest prędkość kątowa układu (względem środka masy) tuŜ po zderzeniu?        2  Zadanie 7  DuŜa okrągła platforma o masie 200 kg i o promieniu 1,5 m wiruje wokół pionowej osi z częstotliwością  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz