Wektor wodzący - strona 3

Kinematyka - uwagi ogólne

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 525

hodograf wektora wodzącego M r wektor wodzący O y x Rys. 5.1. Opis położenia punktu za pomocą wektora...

Bryła sztywna - zasady dynamiki

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1960

- jest to droga jaką przebywa punkt bryły sztywnej, miarą jej jest kąt zakreślony przez wektor wodzący tego punktu...

Kinematyka - Prędkość

 • Politechnika Poznańska
 • dr hab. inż. Przemysław Herman
 • Mechanika
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2184

obranego układu współrzędnych. Prędkością punktu nazywamy zmianę wektora wodzącego względem czasu, tj...

Ruch złożony

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910

względem bryły. Zatem wektor wodzący r ′ punktu M w układzie ruchomym x ′ , y ′ , z ′ nie będzie stały...

Równoległy układ sił

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

O i oznaczymy wektory wodzące punktów zaczepienia sił przez rk (k = 1, 2, . . . , n), to po uwzględnieniu wzoru...

Moment Dipolowy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 973

wzorem: μ=Σqi.ri i gdzie: ri - wektor wodzący i-tego ładunku qi - ładunek elektryczny...

Moment Dipolowy1

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1029

wzorem: μ=Σqi.ri i gdzie: ri - wektor wodzący i-tego ładunku qi - ładunek elektryczny...