Moment Dipolowy1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Moment Dipolowy1 - strona 1 Moment Dipolowy1 - strona 2 Moment Dipolowy1 - strona 3

Fragment notatki:

SPRAWOZDANIE Z CHEMII FIZYCZNEJ
Wyznaczanie momentu dipolowego metodą Guggenheima - Smitha
Skład zespołu prowadzącego doświadczenie:
ŁUKASZ GUŁAJSKI
RAFAŁ SZCZYPIŃSKI
WOJCIECH REUTT
Ocena z przygotowania
Ocena ze sprawozdania
Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest wyznaczenie trwałego momentu dipolowego wybranego związku chemicznego.
Podstawy teoretyczne
Moment dipolowy jest wielkością wektorową mówiącą o rozkładzie asymetrii ładunku w cząsteczce związku chemicznego. Wielkość ta zdefiniowana jest następującym wzorem: μ=Σqi.ri i gdzie:
ri - wektor wodzący i-tego ładunku
qi - ładunek elektryczny
natomiast dla ładunków punktowych wzór na moment dipolowy przyjmuje następującą postać:
μ = q+.r++ q-.r- Na wartość momentu dipolowego całej cząsteczki związku wpływają wektory momentów dipolowych poszczególnych wiązań chemicznych w niej występujących. Spośród różnych metod wyznaczania momentów dipolowych związków chemicznych (metoda mechaniki kwantowej, addytywnego modelu wektorowego i metoda sumy wektorowej) możemy wyróżnić metodę Guggenheima-Smitha. Pozwala ona na wyznaczenie trwałego momentu dipolowego, który jest cechą charakterystyczną danej molekuły. Jednakże przed przystąpieniem do badań należy wyeliminować udziały indukcyjne otoczenia, które wywierają wpływ na badaną cząsteczkę. Dlatego też rozcieńczone roztwory substancji bada się w obojętnym rozpuszczalniku i ekstrapoluje do rozcieńczenia nieskończenie wielkiego - wówczas oddziaływania pomiędzy polarnymi molekułami badanej substancji są nieskończenie małe (ich wpływ można pominąć).
Aparatura Dielektrometr DK-Meter Typu GK68 Ultratermostat typu U-10 z pompą ssąco-tłoczącą, Refraktometr zanurzeniowy z pryzmatami T-2 i T-3 Lampa sodowa
Termostat
Odczynniki
substancje wzorcowe do kalibracji kondensatora: CCl4, C6H14, C6H12, powietrze,
rozpuszczalnik: cykloheksan
substancja badana: 1-Bromo-3-trifluorometylenobenzen
Wykonanie ćwiczenia
Uruchamiamy ultratermostat. Temperatura pomiarów T = 298.15 K
Sporządzamy cztery roztwory badanej substancji polarnej w cykloheksanie o składzie 0 ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz