Wartości kultury - strona 10

Wykłady caly semstr

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Ewa Cierniak-Szóstak
 • Socjologia
Pobrań: 2310
Wyświetleń: 2891

innych są dla nas wzorem ustalanie kryteriów i systemów wartości - kultura mówi co jest ważne, wartościowe...

Polityka kulturowa- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Agata Ziętek
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1239

wartości. Kultura zrobi więcej niż tradycyjna dyplomacja. Państwa w ramach tej polityki powołują instytucje...

Zaburzenia psychiczne

 • Szkoła Policealna teb edukacja
 • Kliknij, jeśli wykładowcy nie ma na liście
 • Biopsychospołeczne funkcjonowanie człowieka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

osobowości oparta na świadomości • Treścią Superego są także wartości kultury, wyznaczające różnice...

Podstawy marketingu - funkcje produktu

 • Podkarpacka Szkoła Wyższa im. Bł. Ks. Władysława Findysza w Jaśle
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2163

są jej: wartość, kultura i osobowość, które określają istotę marki. Marki są nadawane na ogół przez producentów...

Organizacje cz 1

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Artur Filipowicz
 • Koncepcje zarządzania
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1302

- zawiera uczestników  organizacji, ich motywacje, postawy, wartości, kulturę i więzi występujące...

Etyczny aspekt zarzadzania

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770

do organizacji ka dy ma prawo do ycia prywatnego i nikt nie powinien w nie ingerować Normy i wartości kultur ró...