Wartości kultury - strona 11

Etyczny aspekt zarządzania

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

do organizacji ka dy ma prawo do ycia prywatnego i nikt nie powinien w nie ingerować Normy i wartości kultur ró...

Witalizm

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Historia literatury XIXw.
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1687

i wartościom kultury europejskiej. Katastrofizm, przejawiający się w filozofii, teorii kultury i literaturze...

Pojęcie kultury organizacyjnej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 56
Wyświetleń: 861

wyrazem i konkretyzacją tradycyjnych wyobrażeń kultury. Każda kultura posiada swój system norm i wartości...

Założenia pedagogiki naturalistycznej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Antoni Hałas
 • Pedagogika czasu wolnego
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1799

się na wartościach kultury, albo też na wartościach tkwiących w kulturze, i na etosie społeczno-kulturowym...

Główny zarys myśli

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Stanisław Wojcieszek
 • Historia etyki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 980

w każdej dziedzinie. Odrzuca wiele tradycyjnych, podstawowych wartości kultury europejskiej(…), negując...

Pedagogika - wykłady

 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 469
Wyświetleń: 5740

Uniwersalizm prawd i wartości Relatywizm prawd i wartości Kultura, oświata i edukacja zjednoczone wokół...

Pojęcie kultury przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

, udzielane jednostkom, które kultywuje integrację i wspólne wartości. kultura sukcesu Panuje atmosfera...

Dydaktyka Historii - wykłady

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Lech Kacprzak
 • Dydaktyka Historii
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2520

historycznych wypełniony jest wartościami. Kultura - to dobra duchowe i dobra materialne zebrane na przełomie...