Podstawy marketingu - funkcje produktu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2261
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy marketingu - funkcje produktu - strona 1

Fragment notatki:

Ks. Władysława Findysza w Jaśle.
Z treści notatki możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: definicja marketingu, funkcje, produkt w ujęciu marketingowym, klasyfikacja produktów, marka i opakowanie produktu, promocja, sponsoring, segmentacja rynku.

1. Pojęcie marketingu.
2. Produkt w ujęciu marketingowym.
DEFINICJA MARKETINGU
Ogólnie definicje marketingowe, można podzielić na dwie grupy:
tradycyjne - klasyczne definicje;
nowoczesne definicje;
1. Marketing w ujęciu tradycyjno - klasycznym to planowanie, koordynowanie i kontrola działań przedsiębiorstwa ukierunkowana na aktualne kierunki zbytu.
Definicje klasyczne, podkreślają:
świadomą świadomość na klienta (podstawą są jego potrzeby)
interdyscyplinarność orientacji
systematyczność badań rynku
ustalenie długofalowych celów i strategii działania
kształtowanie rynku poprzez zestaw narzędzi - mix
zróżnicowane oddziaływanie na segmenty rynku
koordynowanie działań w strukturze organizacyjnej w firmie
Marketing jest złożonym procesem zachodzącym wewnątrz organizacji. W ramach tego procesu bada się, przewiduje i kształtuje poziom oraz strukturę popytu na dobra i usługi. Jego celem jest umocnienie pozycji firmy i wprowadzenie na rynek odpowiednich produktów.
Działania marketingowe muszą być ściśle zintegrowane i koordynowane z uwarunkowaniami zewnętrznymi, uzależnione są od właściwości, które dana firma reprezentuje. Każda nowa sytuacja musi wpływać na zmianę działań marketingowych. Słabością definicji klasycznej jest orientacja na towary i usługi w sensie ekonomicznym, nie obejmują one działań instytucji non profit i rządowych, które w gospodarce rynkowej także muszą działać marketingowo. W kategoriach marketingowych należy rozpatrywać, nie tylko materialne potrzeby człowieka, ale także potrzeby wyższego rzędu, zaspokajane poprzez uczestnictwo w imprezach, w pracach innych organizacji. W obszarach działania produkty oferowane klientom zaspokajają potrzeby, wymiana ta nie ma jednak charakteru komercyjnego. Instytucje te nie oczekują zwiększenia zysku, lecz raczej korzyści nie materialnych (zmiany zachowań, myślenia, nastawienia). Wykorzystują metody i sposoby myślenia marketingu komercyjnego, realizujące programy społeczne, oświatowe, administracyjne, itd. Za miernik efektywności przyjmuje się jednak wzrost ilości pozytywnych ocen o świadczonych usługach.
2. Marketing w ujęci nowoczesnym nowoczesne ujecie marketingu obejmuje nie tylko produkty, ale także idee, usługi nie materialne i jest to nowoczesne ujęcie marketingu.
Marketing jest powszechnie akceptowaną filozofią prowadzenia biznesu i funkcjonowania przedsiębiorstwa, dostrzegającą konieczność orientacji na konsumenta jako podstawy zapewniającej zwiększenie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jest zatem ono orientacją menedżerską, zmierzającą do osiągnięcia maksymalnych korzyści przy minimalizacji nakładów.
E N → zysk
E = N


(…)

…:
brak pełnej i stałej aktualizacji danych;
nie odpowiadanie na korespondencje handlową;
brak informacji o posiadanej stronie www w innych środkach promocji.
Formy promocji w Internecie:
Reklama
witryna www;
reklama odnośnikowi;
tablice reklamowe;
banery;
guziki reklamowe.
PR
press room;
sponsoring;
wewnętrzny public relations;
internet press.
Promocja sprzedaży
kupony;
konkursy;
loterie;
pokazy…
… roku już jest podłączony 1 milion.
Polska dołączyła w 1991 r.
Rok 1993 jest rokiem przełomowym od tego roku wykorzystuje się Internet w marketingu.
1. FTP - rozwój usług w ramach rozwoju Internetu (przesłanie plików).
2. Telnet - służący do połączeń z odległym PC w celu umożliwienia pracy w interakcyjnej.
3. Usent News - grupy dyskusyjne służące do wymiany informacji między użytkownikami.
4. E-mail - rozwój poczty…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz